PANNA MARIA NÁS VYZÝVÁ:


1221. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 18. září 2014 v 15:30.

MODLETE SE O MILOSRDENSTVÍ MÉHO SYNA, ABY VŠECHNO UTRPENÍ MOHLO BÝT ZMÍRNĚNO

„Mé drahé dítě,

musíš požádat každého, aby prosil o Boží milosrdenství ve všech oblastech, zahrnujících zničení lidstva. Mám na mysli zlé plány zahrnující války, plány zavést celosvětové očkování – o němž jste byli varováni v poselství ze dne 26. listopadu 2010 – genocidu a vraždy křesťanů, stejně jako lidí jiných náboženství rukama krutých lidí.

Když je duše zamořená Satanem, je schopná nejintenzivnější nenávisti k Božím dětem. Když skupiny lidí pracují spolu, v úplném zotročení Zlého, jejich zloba se projevuje v každém činu, s cílem způsobit smrt a zkázu těm, nad nimiž mají kontrolu.

Musíte se modlit, vy všichni, abyste překazili plány zlých lidí, jejichž touhou je omezit světovou populaci pro svůj vlastní zisk. Ti, kdo budou ušetřeni tohoto zla, se ocitnou pod kontrolou neviditelné skupiny. Volám ke každému z vás, abyste se modlili k mému Synu, Ježíši Kristu, abyste pomohli zmírnit takové tragedie a zvrhlosti. Některé z těchto hrůz mohou být zmírněny, ale ne všechny. Nicméně vaše modlitby oslabí dopad těchto strašných činů, které budou vykonány následovníky Zlého. Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (166), abyste pomohli omezit vraždy nevinných.

Za omezení vražd nevinných

„Nejdražší Matko Spásy, prosím, předlož tuto naši prosbu za omezení vražd nevinných, svému milovanému Synu, Ježíši Kristu.

Prosíme, aby ve svém milosrdenství, odvrátil hrozbu genocidy, pronásledování a násilí v každé podobě vůči Božím dětem.

Prosíme tě úpěnlivě, drahá Matko Spásy, abys vyslyšela náše volání o lásku, jednotu a pokoj v tomto žalostném světě.

Prosíme, aby Ježíš Kristus, Syn člověka, nás všechny ochránil během těchto časů velké bolesti a utrpení na zemi. Amen.“

Děti, až se předpověděná proroctví stanou, je důležité, abyste se modlili o milosrdenství mého Syna, aby všechno utrpení mohlo být zmírněno a zlé skutky, páchané proti lidstvu, mohly být odvráceny.

Jděte v pokoji a lásce sloužit Bohu.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy“

 

 

http://www.varovani.org