ŽEHNEJME SI NAVZÁJEM, VŠEM, PŘÁTELŮM I NEPŘÁTELŮM


Ježíš Král všech národů

Z Poselství Ježíše, Krále všech národů, jsem na mém blogu přinášela již vícekrát, zveřejněním Deviatniku: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/10/06/deviatnik-velika-bozi-ochrana-vymodlete-si-jijej-u-sv-prijimani-prosim/ a naposledy zasvěcení Panně Marii: https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/18/zasvetme-se-vsichni-panne-marii/

 

Zde vám přinášíme překlad velmi významného požehnání. Žehnejme se jím navzájem, osobně i nadálku, mezi sebou, stejně tak jako těm, kterým jsme nepřáteli, kteří nás nemají rádi, cítí k nám nenávist či jakékoli zlé emoce. Požehnáním rozrážíme jejich temnoty Božím světlem a významně oslabujeme zlé síly, které k nám a všude vysílají.

 

Žehnejme se jím často.

 

Udělování zvláštního požehnání se provádí takto:

 

Toto zvláštní požehnání může být předáno kteroukoli osobou ostatním osobně, nebo nadálku, v modlitbě. V případě osobního předání vkládejte osobě ruce na čelo s vaším pravým palcem na jejím čele. V případě předání nadálku podržte ruce nad, nebo ve směru osoby či skupiny a modlete se:

 

„Ať je vláda Ježíše Krista, Krále všech národů, uznána ve tvém srdci;
Ať je vláda Ježíše Krista, Krále všech národů, prožívána ve tvém srdci;
Ať je vláda Ježíše Krista, Krále všech národů, dána skrze tvé srdce ostatním srdcím;
Aby vláda Ježíše Krista, Krále všech národů, byla prožívána v každém srdci po celém světě.

Žádám toto zvláštní požehnání skrze Naší Paní, Prostřednici všech milostí, která, jako Královna a Matka všech národů, jej získala pro tebe jako ohromnou milost od Nejsvětějšího Srdce Jejího Božského Syna, + ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen“

 

Udělejte znamení Kříže na čele osoby palcem, nebo rukou jejím směrem.

 

Dary zvláštního požehnání jsou: Přijetí, pochopení a prožívání Ježíšova slova v Písmu, dar blízkosti s Ježíšem, Marií a dušemi, jako partnery v mystickém těle Kristově; a uvědomění tajemstvích Boží lásky. Toto požehnání přináší také uzdravení a jednotu mystickému tělu Kristově.

 

Ježíš chce, aby každý obdržel milosti tohoto zvláštního Královského požehnání. Modlete se jej pro vaši rodinu, přátele, kněží, ztracené, nemocné, umírající — každého, kdo potřebuje Boží milosrdenství.

 

 

/A angličtináři se jej mohou modlit – žehnat se jím – v originále (tak se jej modlím):

„May the Reign of Jesus King of All Nations be recognized in your heart;

May the Reign of Jesus King of All Nations be lived in your heart;

May the Reign of Jesus King of All Nations be given through your heart to other hearts;

So that the Reign of Jesus King of All Nations may be lived in every heart all over the world.

I ask this Special Blessing through Our Lady, Mediatrix of All Grace, who as Queen and Mother of All Nations, has obtained it for you as a tremendous grace from the Sacred Heart of her Divine Son, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen“

http://jkmi.wsiefusion.net/the-prayers

http://www.jkmi.com/jesus-king-of-all-nations /

 

 

Žehnám vás všechny křížem našeho Pána Ježíše Krista

Pán Ježíš vás všechny žehnej, ochraňuj a veď

Petra Bostlová