ZASVĚŤME SE VŠICHNI PANNĚ MARII


Ježíš Král všech národů

Zaslíbení Ježíše, Krále všech národů, pochází od vizionářky, katoličky ze Spojených států amerických, která obdržela opakovaná soukromá zjevení Pána Ježíše, Požehnané Matky, Panny Marie a Svatého Archanděla Michaela ke konci 20. stol. Tato zjevení byla na Boží příkaz sepsána a podle Boží vůle šířena, pod dohledem duchovního vůdce (katolického kněze).

 

Vizionářka je členkou jednoho z terciárních řádů.

 

původní stránky v AJ

http://www.jkmi.com/jesus-king-of-all-nations

 

Všechna zaslíbení mají schválení a doporučení příslušných církevních autorit

 

…a mnozí z vás si při svatém přijímání již vymodlili Deviatnik Ježíše, Krále všeho lidstva, který je toho součástí: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/10/06/deviatnik-velika-bozi-ochrana-vymodlete-si-jijej-u-sv-prijimani-prosim/

 

 

Nyní zveřejňujeme další:

 

Zasvěcení Panně Marii, Prostřednici všech milostí

Ježíš žádá ty, kdo přijmou tato zaslíbení, aby se zasvětili Jeho Matce pod jejím titulem jako „Marie, Prostřednice všech milostí.“ Jeho služebnice zaznamenala Ježíšova slova:

„Má milovaná dceruško, tvůj Pán a Bůh k tobě přichází, aby ti dal zprávu velkého významu. Přeji si, aby se každá duše, která přijme zaslíbení Ježíše, Krále všech národů, učinila speciální zasvěcení k Mé Nejsvětější Matce pod jejím titulem ‘Marie, Prostřednice všech milostí ‘ , kterým jsem ji, ve své veliké lásce k ní, s radostí obdaroval. Lidé MUSÍ uznat její nepostradatelnou roli, jako Prostřednici, Průliv všech Mých milostí pro lidstvo. Pouze až bude toto dogma oficiálně vyhlášeno Mou církví, ustanovím skutečně na zemi svou vládu.“

Naše Paní se pak objevila po boku našeho Pána a řekla:

„Dcero, věz, že jsem získala tuto modlitbu pro své děti ze Srdce mého Božského Syna.“

Ježíš pak odhalil modlitbu Zasvěcení Marii, Prostřednici všech milostí: (která zní)

„Ó Marie, Nejsvětější a Neposkvrněná Matko Boha, Ježíše, naší Oběti-Velekněze, Pravého Proroka a Nejvyššího Krále, přicházím k tobě, jako k Prostřednici všech milostí, protože tou vskutku jsi. Ó, Fontáno všech milostí! Nejkrásnější z růží! Nejčistší Prameni! Průlive vší Boží milosti! Přijmi mě, Nejsvětější Matko! Předlož mě a všechny moje potřeby Nejsvětější Trojici! Aby očištěny a posvěceny v Jeho očích skrze tvé ruce, se mi mohly vrátit, skrz tebe, jako milosti a požehnání. Odevzdávám se a zasvěcuji se tobě, Marie, Prostřednice všech milostí, aby Ježíš, náš jediný pravý Prostředník, který je Králem všech národů, mohl kralovat v každém srdci. Amen“

 

Ježíš přinesl také tuto krásnou zprávu:

„Mé děti, toužím jedině po vašem pokoji a radosti! Má Nejsvětější Matka vás znovu a znou žádala! Stále prosí… Děti, poslouchejte svoji Nebeskou Matku. Je zde něžnější nebo víc milující vyslanec, než Má vlastní Matka? Pochopte, Mé děti, kdybych k Vám přišel ve své moci a majestátu před tím, než k vám Moje Nejsvětější Matka přišla s velkou něžností a pokorou, nebyly byste schopni kvůli strachu zvládnout. Čas uzrál, Mé děti. Váš Pán k vám přichází s velkou mocí a majestátem. Má Nejsvětější Matka vás připravila mým způsobem s tou největší péčí. Mé děti, vděčíte za mnoho, za velmi noho vaší Nebeské Matce. “

 

12.12.1993 řekl Pán Ježíš následující o své Matce:

„Marie nikdy není víc Královnou, než když miluje tím nejmateřštějším způsobem“ řekl, „Uveďte to ve známost.“

 

 

 

Zasvěťme se všichni Panně Marii modlitbou Pána Ježíše Krista, Krále všech národů, viz výše (tučně vyznačené).

 

 

Žehnám vás všechny křížem našeho Pána Ježíše Krista

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

v Kristu petra