PANNA MARIA: MODLEME SE ZA POKOJ A MÍR VE SVĚTĚ A ZA ODVRÁCENÍ VÁLKY


„Na základe aktuálneho posolstva Božej Matky z Medžugorja: Božia Matka nás vyzýva, aby sme každý deň v 18:30 hod. zanechali všetky povinnosti a svetské záležitosti a pomodlili sa 3x “Zdravás Mária” za pokoj a mier vo svete a za odvrátenie blížiacej sa vojny. Božia Matka prosí kňazov, aby otvorili kostoly a zhromaždili ľudí k vrúcnym modlitbám sv. ruženca na tento úmysel.“

 

PŘIDÁVÁME SE K VÝZVĚ NAŠÍ DRAHÉ NEBESKÉ MATIČKY A KAŽDÝ DEN V 18.30 HODIN SE ODE DNEŠKA MODLÍME 3KRÁT „ZDRÁVAS MARIA“(- „Zdávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodině smrti naší, amen.“) ZA POKOJ A MÍR VE SVĚTĚ A ZA ODVRÁCENÍ BLÍŽÍCÍ SE VÁLKY, NÁSLEDOVÁNO MODLITBOU ZA MÍR PRO NÁRODY Z POSELSTVÍ VAROVÁNÍ:

1203. Poselství Panny marie, Matky Spásy, ze dne 24. srpna 2014 v 17:00.

MODLETE SE ZA MÍR VE SVĚTĚ

 

„Mé drahé děti,

naléhavě vás žádám o modlitby za mír ve světě, protože velmi brzy budou mnohé země zapleteny do válek, jejichž šíření bude těžké zastavit a mnoho nevinných životů bude zničeno.

Toužebně vyprošený mír od mého drahého Syna, o který vás prosím, je ke zmírnění dopadu nenávisti, zaseté do srdce svedených, kteří uvalují hrůzu na jiné. Mír, bude-li vylit Boží mocí na zem, vás dovede k pochopení, jak se k sobě musíte vzájemně chovat s láskou a úctou, bez ohledu na vaše rozdíly.

Prosím, abyste se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (164):

Modlitba míru pro národy

„Ó, Ježíši, přines mi mír.

Přines mír i mému národu a všem zemím, rozervaným na kusy válkou a rozkoly.

Zasaď semínka pokoje do ztvrdlých srdcí těch, kdo ve jménu spravedlnosti působí utrpení jiným.

Dej všem Božím dětem milosti obdržet tvůj mír, aby se lásce a harmonii mohlo dařit, aby láska k Bohu zvítězila nad zlem a duše mohly být zachráněny od zkaženosti falše, krutosti a ďábelské ctižádosti.

Nechť pokoj panuje nad všemi, kteří zasvěcují svůj život Pravdě tvého svatého Slova a těmi, kdo Tě vůbec neznají. Amen.“

Kéž je mír váš, drahé děti, a nezapomeňte, že bez lásky k Bohu nemůžete nikdy najít opravdový pokoj.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy“

 

 

http://www.varovani.org

 

Reklamy