Falešné medailony spásy také mezi námi…A jakou dělají paseku!


 

Nedávno jsem přinesla alarmující zprávu, co zednáři satanisti chystají za ďábelský podvrh: záměnu (již tak vytoužených) Medailek spásy, za falešné!

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/13/alarm-medailky-matky-spasy-v-kardinalnim-ohrozeni/

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/14/dnesni-nocni-ataky-pripravene-zednosatanisty-na-nejen-britske-sklady-medailek-spasy/

 

Ačkoli jsem zprávu poskytla včas, nejméně 24 hodin před tím, než zednářští satanisti provedli svůj čin (záměna pravých medailek za falešné měla proběhnout, podle mých informací, místo jimi plánované neděle již v sobotu, vzhledem k tomu, že jsem o plánu svým blogem zde zveřejněným informovala veřejnost a nechala informovat tým Marie Božího Milosrdenství v Británii), britští aktéři týmu Varování včas nezareagovali (či ne dostatečně) a záměna Medailek spásy, podle mých informací z následujícího dne, ve skladech satanisty, žel, proběhla 😦

 

Úmyslně jsem však o tomto chmurném výsledku veřejnost již neinformovala. To z důvodu, aby nenastal chaos a ti, kteří ještě stačili obdržet pravé medailky spásy či je obdrží, se jich z obavy nezačali zbavovat.

To, jak celou prekérní situaci vyřešit, stejně musí vyřešit britský tým, nikoli my tady v Čechách.

 

Nyní však nastává jiná situace. Ozývají se mi totiž ti z vás, kteří jste zásilku Medailek spásy z Británie obdrželi, jenže se vám to celé nezdá…A nutno říct: oprávněně.

 

Budu zde jmenovat dva případy z vás, kteří jste mě z toho důvodu kontaktovali. Oba jsou alarmující.

 

Jedna sestra v Kristu z vás mi před několika dny psala, zda nemohla být tou, která dostala falešnou zásilku. Došel jí totiž balíček medailek spásy z Anglie, celkem 25 kusů, a pozor: jenže ona si žádnou zásilku neobjednávala!!! (A nikde svou adresu, na které balíček přišel, neudávala.)

 

Další z příkladů: Spojila se se mnou jedna sestřička v Kristu z vás, s dotazem, jak to dopadlo ohledně plánu satanistů s výměnou medailek? Její kamarádka si objednala cca. 100 kusů přímo u oficiálního britského distributora, jenže pak dostala strach, zda by přišly pravé medailky a zásilku u stejného britského distributora odhlásila. Od jejich administrátora jí příšlo uvědomění, že její storno objednávky akceptují. Za několik dní nato však dostala zásilku medailek spásy, cca. 100 kusů (?!)

 

Tím to však nekončilo. 3 z těchto medailek věnovala své kamarádce. Té, která se na mě obrátila s dotazem. A té dále vrtalo hlavou, zda to nemůže mít nějakou souvislost, má snad ona falešné medailky? Vůbec se jí totiž na ně, ač ona věrná křesťanska a hluboce věřící v Pána Boha, nechce dívat: Panna Maria je na nich odpudivě se šklebící, není to však jen nějaký její osobní pocit: jak medailky od kamarádky dostala, to ráno vyšla na zahradu a zle si poranila oko (!) Měla oční potíže i v době, kdy se mnou po telefonu mluvila. Já si vzala do ruky zaručeně pravou Medailku spásy, které se nám, Milostí Boží, podařilo získat a popisovala ji sestřičce, jak tato vypadá. A sestřička mi hlásí: zázrak, bolest oka, která u mě byla do této chvíle, je pryč! Ave Maria!

 

Důvod, proč píši tento blog, rozhodně není vyvolat chaos a nejistotu. Ale informovat nás všechny, jak se věci mají a že si máme dát velký pozor, zkrátka, jak nám říká svatý apoštol Pavel: „buďte bezelstní jako holubice a obezřetní jako hadi!“

Mnoho se modleme a zachovávejme všechnu ochranu před Zlem, jakou zachovávat máme:

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

A jestliže pocítíme a uvidíme, že se kolem našich medailek spásy, které máme, děje něco divného (a nikoli naopak spásné a láskyplné události), nebojme se podívat pravdě do očí a prosit Pána Ježíše a Pannu Marie, kde je pravda a co s tím…

 

Můžeme totiž z vlastní zkušenosti potvrdit: Medailky spásy jsou tak úžasné…že mám zato, že (nejen) my, kteří Poselství Varování čteme a věříme jim, snad ani pravé od těch falešných nerozpoznat nemůžeme…

 

 

Petra Bostlová

 

 

 

Reklamy