PRVNÍ SPOLEČNÁ POUŤ K PANNĚ MARII SEDMIBOLESTNÉ V PRAZE LYSOLAJÍCH! Již tuto sobotu!


 

PRVNÍ SPOLEČNÁ POUŤ K PANNĚ MARII SEDMIBOLESTNÉ V PRAZE LYSOLAJÍCH! Již tuto sobotu!

 

Moji milí přátelé, modlitebníci a poutníci,

 

působí mi velkou radost pozvat Vás všechny na naši první společnou pouť k Panně Marii Sedmibolestné v Praze Lysolajích, kterou, Milostí Boží, pořádáme již tuto sobotu, 28.června 2014, na převýznamný den, na den Neposkvrněného Srdce Panny Marie!

 

Jak se do Lysolají dostanete? Velmi jednoduše, vysvětleno zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/22/konejme-poute-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich/

 

Sejdeme se tak tuto sobotu, 28. června 2014, na konečné autobusové zastávce „Lysolaje“ autobusu č. 160 pražské MHD, ve 14 hodin. Odtud půjdeme společně procesím, za zpěvu mariánských písní, k Panně Marii Sedmibolestné Lysolajské. (Což je odtamtud cca 300 metrů.)

 

Na místě, v osobním rozjímání s Pannou Marií Sedmibolestnou, pomodlíme se společně svatý růženec a Loretánskou litanii (a další litanie), prokládáno mariánskými zpěvy. Poté vám povím historii tohoto přesvatého místa a informace, jaké plány, Milostí Boží, na tomto poutním místě máme, dá-li Pán.

Bude dostatek času na osobní rozhovory. (A vše další, co nám Panna Maria přichystá 🙂 )

 

Na shledání s vámi se těší

 

Petra Bostlová, Magda a přátelé

tel. 723 928 170

e-mail: kancelar@sdeo.cz, zednarikekristu@seznam.cz

 

p.s. Prázdné láhve s sebou! 🙂 To na tamější svatou vodu Panny Marie (abyste si mohli načerpat i sebou domů).

 

Pán vás všechny žehnej

 

 

 

Reklamy