Antikrist se svými otroky satanisty hodlá Satana v Praze vyvolat již letos v srpnu


 

Z aktuálního zednosatanistického oběžníku: (od satanistky Jany Karáskové)

 

„Bratři a sestry,

zahajujeme posledních 14 dnů utrpení, než se zbavíme dvou katolických čarodějnic. (pozn. to má na mysli mě a moji spolupracovnici Magdu a naši křesťanskou misijně modlitební činnost v Praze: http://zednarikekristu.wordpress.com Koncem tohoto měsíce odcházíme totiž z Prahy. Centrum pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie pokračuje ve své činnost samozřejmě dál, jen nyní ne z Prahy. To proto, že máme nyní učinit krok vzad – a nechat volný průběh velkým Božím trestům, které na Prahu příjdou. Za to, co se tu hříchem děje…Viz, nejen, v mých blozích.)

 

Zvláště vy, bratře Ilumine, Pavle V., Adramelechu a Seržante půjdete k černé zpovědi přímo k Djukovi 666. (pozn. bez komentáře….

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/05/23/kardinal-a-arcibiskup-prazsky-dominik-duka-se-se-svym-zednarstvim-uz-ani-neskryva-podivejte-se/

 

Budete vymítáni veřejně (pozn. z Pána Boha!!!!), abyste zapomněli na své katolické rejdy. Zřeknete se kříže, plivnete Panně Marii do obličeje a pokálíte obraz lžisyna Ježíše. (pozn. !!!! SLÁVA A ČEST NEJSVĚTĚJŠÍ BOŽÍ TROJICI A PANNĚ MARII NAVĚKY! Všichni výše J. Karáskovou jmenovaní pánové a další: držte se pevně Ruky Pána Ježíše, proste také Pannu Marii o zásah, takto: „Panno Maria, Matko Spásy, Spoluvykupitelko a Prostřednice všech milostí, prosím Tě o zásah…“ NAŠÍ NEBESKÉ RODINY SE NEZŘIKEJTE, JSOU VŠECHNO, CO MÁME  věčný život v radosti, lásce a pokoji je u Nich)

 

Jediným božím synem je bůh řečený Satan, podle jeho zařazení nejvyšší z andělského kůru. (pozn. mají zato satanisti…) 1. července zahajujeme černou Prahu. V domě Pavla V. zahájíme provoz nové genetické laboratoře, máme odkoupeny tři byty, ve kterých nepozorovaně pojedeme dokončení toho, co s katolickými čarodějnicemi nešlo. (pozn. uchovávají tam zárodky démonů a jiné ďábloviny.) Chceme mít všechno hotové v červenci a v srpnu začnou boží muka 666. (pozn. toto je jejich zrůdný ďábelský plán věků:

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/11/24/podle-dlouhovekych-planu-zednaru-satanistu-satan-ma-prijit-v-praze/

Půda v Praze se začne otevírat, až nakonec boží oko otevře chřtán, Vltava se ztratí v bezedné jámě v místě dnešního koryta u Petřína, budeme vyvolávat (pozn. Satana, viz link výše) přímo z Kampy 666. Tisíce a tisíce démonů začne kroužit Prahou a budou požírat lidi. Pak z jámy vystoupí Satan, náš stvořitel.

Ave Satanas 666

Johanna (pozn. Jana Karásková)

Sestra Velitelka“

 

 

 

Už před rokem jsem v jednom ze svých blogů psala, co máme dělat:

24.června 2013 jsem alarmovala: „Udělejte s nimi rázný konec, nebo se tu rozpumpuje spirála Zla, že se nestačíme divit“, v: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/06/24/povodne-jsou-bozim-trestem-dokud-tohle-nepochopime-z-mista-se-nepohneme/

Ale kdo mě ze zodpovědných tenkrát vyslyšel??

A tohle, čeho jsou tu mnozí svědky, viz masakry lidí (nejen) pod Prahou, jsou hrůzné ďáblovy plody toho

 

 

 

My víme, že Pán Bůh, Jediný Stvořitetel všeho a všech, Jemu budiž vzdávána chvála a čest na věky! Halelujah!, vyvolání Satana v Praze nedovolí (viz poselství našeho Pána skrze Archanděla Michaela, z loňského června:

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/06/11/zprava-vsem-bratrum-a-sestram-zednarum-zeme-ceske-a-slovenske-od-vaseho-vedeni-slyste-toto/

 

A také víme, že stojíme na prahu Velkých Božích Trestů. Za to, co se tu hříchem děje…

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/17/soukroma-zjeveni-panny-marie-a-sv-frantiska-xaverskeho-pro-nase-dny-ocekavejme-velke-bozi-tresty/

 

 

 

OBRAŤME SE VŠICHNI PLNĚ K PÁNU BOHU, SKRZE KRISTA JEŽÍŠE, DOKUD MÁME JEŠTĚ TROCHU ČASU

 

 

Petra Bostlová

 

 

 

 

Reklamy