Pravda o záchraně. Slovo Pána Ježíše k nám:


1129. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 14. května 2014 v 23:30.

MÁ LÁSKA, MÉ MILOSRDENSTVÍ A MŮJ SOUCIT BUDOU VAŠIMI ZACHRAŇUJÍCÍMI MILOSTMI

„Má vroucně milovaná dcero,

milosti, které nabízím světu, obrátí nevěřící v mé oddané následovníky. Budou okamžitě obráceni a padnou přede Mnou na zem v milující služebnosti.

Ti, kdo Mě celým svým životem zradili a odmítli, vystoupí a budou Mě prosit, abych je přijal za své. Avšak zachránit ty, kteří strojili úklady proti mému Slovu, bude nejtěžší. Neboť mají větší znalost významu mého Slova než nevzdělaní, a přesto se je pokoušejí úmyslně přepsat, aby vyhovovalo jejich arogantní samolibosti. Přes všechno své vědění Pravdu nevidí, protože ji odmítají vidět. Nebudou hlásat úplnou Pravdu a místo toho si ji budou vymýšlet, aby oklamali jiné.

Někteří lidé se obrátili proti Mně, protože věří, že jejich poslání Mi sloužit vyvstalo v jejich bytosti z toho, že jim bylo uděleno osvícení. Myslí si, že mají právo, zaručené jim mocí Ducha Svatého, přizpůsobit mé učení, aby neuráželo moderní společnost. Jejich pýcha bude jejich pád a jejich odpadnutí od milosti uvidí mnozí, kdo se budou cítit podvedeni, protože byli uvedeni v omyl. Jiní mezi nimi vědí přesně, co dělají, protože to nejsem Já, komu slouží, je to Zlý. Promyšleně chodí mezi vámi, aby zničili pravé Boží Slovo. Nebudou se kát, ani nepřijmou mou ruku, neboť věří lžím šelmy, která po staletí slibovala mým nepřátelům svůj budoucí ráj. A oni se rozhodli uvěřit tomu do detailu propracovanému podvodu kvůli své chtivosti a ctižádosti. Až si uvědomí pravdu, budou vrženi do propasti. To jsou jen někteří z nešťastníků a svedených, kteří budou popírat existenci ďábla, to čím je, a bezednou jámu, ve které bude přebývat na věky.

Varuji všechny Boží děti, že vydají-li se po zlých cestách odmítnutím Božího Slova a pácháním smrtelného hříchu, bude to mít za následek trest. Každý, kdo říká něco jiného, vás svádí. Přesto zachráním kajícího i v poslední vteřině, tak velmi toužím zachránit každého z vás.

Má láska, mé milosrdenství, můj soucit budou vašimi zachraňujícími milostmi. Nechci vás děsit, ale musím vám říct Pravdu. Tím, že přijdete ke Mně – ať už jste jakéhokoliv přesvědčení na samém konci – shromáždím vás jako své. Nikdy nezapomeňte na tento slib. Slibuji, že k vám dosáhnu i v hloubce vaší beznaděje.

Váš Ježíš“

 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy