ANTIKRISTOVO PEKLO (nejen) POD PRAHOU!!


 

Již v mých dřívějších blozích jsem, z autentických e-mailových zpráv, které si mezi sebou posílali satanisti zednáři, přinesla (další) hrůznou informaci o tom, jak tehdy (v březnu) v megatemplu Litochovice (u Lovosic) při satanistické orgii coby oběti Antikristu satanisti obětovali kompletní osazení pasažérů zmizelého letadla malajských aerolinek! (viz příslušné mé blogy z března letošního roku) Za tím účelem také celé letadlo „zmizelo“!

 

Tím to ovšem zdaleka neskončilo.

 

Satanistické hrůznosti megarozměrů pokračují.

 

O letošních Velikonocích to byli zase studenti potopeného trajektu Sewol! ( http://zpravy.idnes.cz/korea-trajek-sewol-havarie-sms-dz0-/zahranicni.aspx?c=A140417_114620_zahranicni_aha ), kteří byli důkladně naplánováni jako další, tentokrát velikonoční (!), megaoběť Antikristu, tentokrát pod pražským Petřínem, v tamějším satanistickém megatemplu. Dokonce za tím účelem, aby nebyli „rušeni“, byla o Velikonocích zastavena pro veřejný provoz celá příslušná trasa metra A! Aby satanisti mohli přeživší omámené studenty, kteří ve vodách oceánu neutonuli (jako oběť Satanovi), bez povšimnutí, přibité na kříž (! – takto je satanisti předpřipravili pod motolskou nemocnicí, v tamějším templu Motol), coby prý „velikonoční beránky“(!), dopravit na místo určení jejich obětování Antikristu. Pod Petřín.

To se jim tak úplně nezdařilo. Jelikož jsme se o tomto hrůzném činu, stejně jako onom v litochovickém satanistickém megatemplu, dozvěděly, akci jsme jim Milostí Boží překazily, našimi nočními modlitbami nad petřínským templem. Antikrist tak musel, i s ukřižovanými (!), ještě žijícími (!) a o pomoc snažně volajícími studenty (!), kvapně odjet zpátky do Chebu. (Kde tehdy pár týdnů  vyčkával, jak by se mu dalo vrátit zpátky do Prahy. O kterou mu jde především. pozn. Nyní takto vyčkává u Liberce, v lázních Libverda, v tamějším brownfieldu.) Jak korejští středoškolští studenti skončili, mimochodem: katolické střední školy (!), si lze domyslet…

 

A satanistické megarejdy pokračují. Nejnověji a tentokrát:

http://www.denik.cz/ze_sveta/v-horicim-autobusu-v-kolumbii-zahynulo-jednatricet-deti-20140519.html

Ani v tomto případě se nejednalo, stejně jako v předešlých popisovaných případech, o náhodnou nehodu! Ale o přesně připravenou rituální oběť Satanovi (a opět křesťanů)! Ty z dětí, které zaživa nebyly upáleny v hořícím autobuse (31 dětí!, v žargonu zdejších satanistů coby „vonné tyčinky Satanovi“!!) byly českým vládním speciálem, za doprovodu satanistky Karáskové (stejně jako v předchozích případech), převezeny opět do Čech! Do Prahy, kde mají opět sloužit jako úlitba Satanovi, Antikristu, v rituálu „zasvěcení“ megatemplu na pražských Hajích!! (Táhne se v celém podzemním prostoru metra mezi stanicemi trasy C Háje-Opatov).

Tam jsme také včera byly přítomny a vedly nad templem modlitební kampaň. A tím jejich satanistické rejdy Milostí Boží překazily.

Kolumbijské děti tak stále ještě žijí! (Má je ve svých spárech satanistka Karásková. Kde je ukrývá? V Bohnicích? V templech pod Petřínem? Na Hájích? Na Pankráci?…) A nyní satanisti hledají to „správné“ místo pro jejich rituální povraždění!

 

p.s. Příště má havarovat, ke stejnému účelu, rovnou celý vlak.

 

 

Petra Bostlová

 

 

Reklamy