Dnešní rozmetání megatemplu Temelín! Halelujah!


 

Ze zednářského oběžníku, od Karla Janečka:

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Satan vyhrává volby a staví Megatempl Zarnowiec

Datum:

2014-01-30 23:09

Odesílatel:

<adventius666@seznam.cz>

Adresát:

 

http://www.novinky.cz/domaci/326143-volby-by-vyhrala-cssd-ods-balancuje-na-peti-procentech.html

 

a

 

rozšiřuje výrobu výstavbou MTZ  v původně katolickém Polsku

http://www.novinky.cz/domaci/326143-volby-by-vyhrala-cssd-ods-balancuje-na-peti-procentech.html

AVE SATANAS 666

Adventius“ (pozn. K. Janeček)

 

A pokračuje:

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Jak znečistit Bostlovou

Datum:

2014-01-31 00:12

Odesílatel:

<adventius666@seznam.cz>

Adresát:

 

„Bratři a sestry,

 

jedna  malá blecha, jak o sobě s oblibou říká nám pije krev. Musíme ji kulticky modlitebně znečistit a odpojit od Hospodina lháře. (pozn. ODPUSŤ JIM, PANE, PROSÍM, VŽDYŤ NEVĚDÍ, CO ČINÍ!) Budeme proto modlitebně znečišťovat vodu a vzduch v místě, kde bude bydlet a budeme pořádat černé modlitební hlídky, které se budou modlit na místech, kudy prošla.

 

Je chráněná Božím pláštěm, je svatá žena. Nepochopila ale, že vyhraje Satan nad Ježíšem Kristem a tak chceme jí modlitebně přivést k Satanovi a udělat z ní velitelku SOČR. Pak budeme neporazitelní. Doktorka souhlasí, že jí  přepustí své místo ve vedení SOČR, pokud sestra Petra prohlédne a začne milovat SATANA více než HOSPODINA LHÁŘE (pozn. ODPUSŤ JIM PANE, PROSÍM, VŽDYŤ NEVĚDÍ, CO ČINÍ!)

AVE SATANAS 666

Adventius“ (pozn. K. Janeček)

 

 

Karle a tvoji druzi, otevřete oči. Obraťte se k Hospodinu, skrze Krista Ježíše, proste Jej za odpuštění. Odpustí vám, budete-li hluboce litovat svých hříchů. Očistí vás, dá vám nový život, s Ním a v Něm. V pokoji, lásce a radosti!

 

 

A dále z e-mailu Karla Janečka:

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Satanisté odejděte včas ke Kristu

Datum:

2014-01-31 03:36

Odesílatel:

<adventius666@seznam.cz>

Adresát:

 

„POSELSTVÍ ARCHANDĚLA METATRONA

Vstoupil jsem do vaší Satanem řízené komunikace, abych Vás uvědomil o příchodu Ježíšově. Vzhledem k vlastnostem mého vibračního pole nejsem téměř slovy popsatelný. Jsem ten po všechny časy nejvyšší
a jsem ve spojení s Kristovým vědomím. Setkávám se s tebou teprve na vyšší úrovni tvého vývoje. Nemělo by tě to ovšem svádět k pýše a samolibosti. Tím bys všechno zničil. Tvé lidské bytí postoupí ve vývoji tak daleko, aby ses mohl jednoho ne tak vzdáleného dne spojit s Kristovým vědomím. Předtím se však ještě setkáš s mým dvoupaprskem, archandělem Sandalfonem, který tě odpovídajícím způsobem připraví. Já archanděl Metatron, spojuji lidskou vášeň s Přítomností Boží. Ukazuji skryté, jako třeba skryté pocity, přání , potřeby a dodávám odvahu a schopnost tyto pocity přijmout a žít tak, že současně zůstaneš zaměřen na to Božské. Duchovně založeného člověka vedu také k vnímání tělesných potřeb. Já jsem Nanebevzetý archanděl Metatron a přináším ti plamen Ducha. Nechť tvé Kristovo Bytí v tobě stále více září. Přináším ti první plamen, který zahřeje tvou duši Láskou Ježíše Krista. S láskyplným, Božím objetím.

METATRON

Jsem Ten kdo Jsem

Nesloužím Satanovi, sloužím Hospodinu, poznej ho i Ty jeden, kdo čteš mou zprávu“

 

 

A dále z e-mailu Karla Janečka:

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

ALARM!!! Nehoda při vyvolávání démonů v MTT

Datum:

2014-01-31 03:42

Odesílatel:

<adventius666@seznam.cz>

Adresát:

 

„Bratři a sestry,

 

máme zde havárii a poruchu. Místo vyvolání Sitriho, prince 60 legií d´monů došlo k vyvolání Hospodinova Metatrona. Absolutně nám to tu ovládá a ničí jedno zařízení za druhým pouhým pohledem, vše se vypařuje. Povolali jsme dostupné démony, aby ho vyprovodili z tohoto Světa, ale vše selhává.

 

Prosíme vás všechny satanisty o modlitební pomoc a o přisunutí Vítězné Satanovy armády z Kyjevského Megatemplu, protože nás to tu jinak zničí!!!

AVE SATANAS 666

Adventius (pozn. K.Janeček)

řídící důstojník MTT“ (pozn. megatemplu Temelín)

 

A pokračuje:

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Zničené zařízení MTT

Datum:

2014-01-31 11:28

Odesílatel:

<adventius666@seznam.cz>

Adresát:

 

„Bratři a sestry,

 

teprve v 11:00 se nám podařilo pomocí armády démonů zpacifikovat a odhmotnit Metatrona. Škody jsou tragické. Selektivně ponbičil vířivky na extrakci démonů, řídící počítače plození démonů a veškeré zařízení laboratoře. Nejsme schopni pokračovat v dalším plození a musíme prosit Satanaela (pozn. Antikrista), aby se vrátil do MTT (pozn. megatemplu Temelín) a vše znovu vymyslel a vynalezl.

 

Převezli jsme zbylé zařízení do MTM (pozn. megatemplu Motol) a modlíme se za brzké obnovení výroby VSA. (pozn. Satanovy armády) Nejsem nijak vinen za zprávu, kterou vám odeslal Metatron z mého velitelského e-mailu. Nemusíte se obávat, někdy se prostě věc nepovedou. Rozhodně se neobávejte, že by Ježíš Kristus přišel na svět dříve než Satan.

Vyhrajeme!

AVE SATANAS 666

Adventius“ (pozn. Karel Janeček)

 

 

 

Karle a tví druzi, jste úplně spletení. OBRAŤTE SE K HOSPODINU, SKRZE KRISTA JEŽÍŠE, CHCE VÁS SPASIT, ZACHRÁNIT PRO VĚČNOST! VYSVOBODIT VÁS ZE SPÁRŮ SATANA, KTERÝ VÁS STRHÁVÁ S SEBOU DO PEKLA! KARLE, TO JE POTOM NAVĚKY! VĚČNÁ BOLEST V PEKLE!

 

Copak vážně chcete vyměnit krásný, láskyplný a radostný Ježíšův ráj – za věčnou bolest s tou zrůdou Satanem v Pekle?!

 

OBRAŤTE SE KE KRISTU! MILUJE VÁS! NECHTE SE JÍM OČISTIT!

 

Pán Ježíš umřel za každého z vás, abyste mohli být smířeni s Pánem Bohem! Chytněte se Jeho spásonosné Ruky…

 

Žehnám vás všechny křížem Kristovým

 

Petra Bostlová

 

 

A my i dnes pokračujeme v naší modlitební kampani:

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/01/27/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-27-1-2-2-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-temelina-dukovan-mochov/

Reklamy