SLOVO VŠEM PRONÁSLEDOVANÝM (nejen) zednářům uvěřivším v Krista


 

SLOVO VŠEM PRONÁSLEDOVANÝM (nejen) zednářům uvěřivším v Krista

 

Moji drazí,

 

Vaše pronásledování satanisty/zednáři se děje, celou dobu, tu více, tu nejvíce. Protože to s mnohými z vás prožívám, v přímém přenosu, vím, co prožíváte a jak je to strašně těžké.

 

Přesto (a právě proto): PROSÍM, ZPÁTKY, OD KRISTA PRYČ, SE ALE UŽ NEVRACEJTE! I kdyby vaše pronásledování mělo stát váš život. Jak se u mnohých z vás již stalo. NIC, ani smrt, ani utrpení, se nemůže vyrovnat věčnému utrpení, v Pekle, které čeká na ty, kteří se Satana nezřeknou a budou ho dál následovat! Na ty, kdo odmítnou Krista a Jeho Milosrdenství, Jeho podanou Ruku Milosrdenství, podanou ruku nám, k naší záchraně, spáse.

Proto, prosím: VYDRŽTE!

 

Proč vám píši právě nyní: V poslední době se mezi vámi rozhojnil odboj, kupř. minulou sobotu – čin jednoho z vás, kdy z pražského templu Blanka pobral usvědčující materiál, jenže byl samozřejmě polapen, chycen, po několikahodinové policejní honičce až v Plzni. (Modlíme se za Vás!) Vím, myslel to dobře, prosím však, žádné takové věci nedělejte! Co bychom dělali s usvědčujícím materiálem? Snad by šel Antikrist a jeho otroci před soud? Jistěže ne. Takové skutky jen pak přivádí do neštěstí vás a celé vaše rodiny. Musíme se s tím smířit, že v následujících letech dostane Spravedlnost pořádně na frak. Soud však patří Hospodinu. My víme, že Satan bude jednou provždy poražen, ne ale naší rukou, ale Boží. Přenechme tak tyto věci Pánu Bohu – a my se modleme.

(Pán Ježíš nám to říká v Poselství Varování jasně: Máme se modlit a modlit se za ztracené duše, je však ignorovat. To znamená světskými zbraněmi proti nim nemáme bojovat. Ale duchovními. To jest: modlit se. Protože to je duchovní boj. A všem prokazovat lásku!)

 

S tím souvisí další věc: Pořádáte mezi sebou modlitební a akční skupiny. A jejich pořadatelé pak…

http://beroun.5plus2.cz/59916/vbuch-v-osove-usmrtil-mladeho-muze-tezce-zranil-take-zenu

 

a další členové leží rozlámaní a vážně poranění v nemocnici. (V Motole!)

 

Prosím, společné modlitby k Pánu Bohu: ANO ANO ANO! Jenže: Potřebujete také ochranu modlitební skupiny. A tu máte pak mnohdy příliš malou. Prosím, ve společných modlitbách se připojujte k nám, v našich internetových modlitebních kampaních

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/01/13/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-13-1-19-1-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-a-cele-cr-a-sr-a-rozmetan/

ze svých domovů apod. (a nikde o tom nemluvte, vždyť víte, že odposlechy jsou všude! A vyndejte přitom baterky z mobilů a obecně odstraňte ze svého okolí vše, odkud by vás mohli sledovat, vždyť víte…), samozřejmě v našich modlitebních kampaních můžete přinést i vaše vlastní prosby k Pánu Bohu. Co je důležité: svým účastenstvím v našich modlitebních kampaních získáváte také ochranu naší modltební skupiny a Pánem Bohem zaslíbené Milosti!

 

A NEZAPOMEŇTE K TOMU VŠECHNO TOTO STÁLE DODRŽOVAT! K ochranně Vás a Vašich rodin:

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

a modlit se svatý růženec co nejčastěji (nejméně však 1krát denně. Panna Maria nám řekla, že při hlasité modlitbě svatého růžence Satan od nás utíká ve velkých bolestech pryč. Je to převeliká zbraň a ochrana proti němu.)

 

Od zednářství a všeho satanismu a čarodějnictví a všeho okultismu utíkejte i nadále, co vám nohy stačí a všechnu sílu a ochranu získávejte u Pána Boha, skrze Krista Ježíše, v přímluvách Panny Marie, ve vašich osobních modlitbách k Pánu Bohu a účastenstvím v našich modlitebních kampaních.Vždyť jsou pořádány již každý den!

 

Zbytečně neriskujte, nepřirovnávejte, že ten a ten bratr to také udělal, nevíte přece, zda patří k těm, u kterých jsme se, Milostí Pána, modlitebně postarali (a staráme) o jejich ochranu (protože o nich konkrétně víme!)

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Petra Bostlová

 

p.s. Co nyní prožíváte vy, budou již velmi brzy prožívat všichni lidé, nejvíce my křesťané. Všechno to pronásledování…Jste předvojem přicházejícího času, který již hlasitě klepe na dveře.

Pokoj vám všem.