PŘESILNÁ OCHRANA PANNY MARIE PRO VŠECHNY, KDO O JEJÍ POMOC PROSÍ! Nejen zednáři, kteří jste utekli ke Kristu a všichni Satanem a jeho otroky pronásledovaní, naučte se krátkou nástřelnou modlitbu a proste Pannu Marii o ochranu!


 

Prosím, čtěte (pozorně): http://www.zivcakova.sk/METODKRAL/Kral.html

VYPROŠUJTE SI VŠECHNY 3 ZASLÍBENÉ MILOSTI MATKY BOŽÍ! (Jak, ze začátku odkazu výše. To znamená: Pořiďte si tento obrázek Panny Marie domů – stáhněte si ho z webu, dejte si ho požehnat katolickým knězem a modlete se před ním. Nebo se před ním pomodlete hned.)

 

Během dne vám napíši úžasný příběh, z vlastní zkušenosti, který ukazuje na okamžitou zázračnou ochrannou sílu Panny Marie této nástřelné modlitby (abyste se ji však mohli pro ochranu a pomoc Panny Marie modlit už nyní, zveřejňuji již teď):

V potřebě opakujte 3krát za sebou: „KRÁLOVNO TURZOVKY, ROZPROSTŘI SVŮJ PLÁŠŤ NAD NÁMI“. Amen. (příp. „nad nimi“ – vysíláme-li modlitbu na ochranu pro druhé)

 

Osobně dělám 3 cykly za sebou, tedy celkem opakuji za sebou 9 krát. (= Velmi dobrá zkušenost.)

 

Nezapomeňme Panně Marii poté poděkovat.

 

Namísto „nad námi“ – můžete doplnit konkrétní jméno toho (těch), koho chcete nechat Pannou Marií právě ochránit, kdo ochranu právě potřebuje.

 

TAK DO TOHO! NECHEJTE OCHRAŇOVAT SEBE A TY, KDO OCHRANU AKTUÁLNĚ NEJVÍCE POTŘEBUJÍ!

 

Pán vás všechny žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová

 

Prosím, čtěte pozorně: http://www.zivcakova.sk/METODKRAL/Kral.html

VYPROŠUJTE SI PRAVIDELNĚ VŠECHNY 3 ZASLÍBENÉ MILOSTI MATKY BOŽÍ! (Jak – v odkazu výše)

 

A nezanedbávejme modlitby Církve Kristovy, které se pravidelně modlíme.

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

 

p.s. A nyní slíbený příběh – zkušenost s úžasnou zázračnou silou této střelné modlitby k Panně Marii:

Již téměř týden, noc co noc, poté, co (vybraní) satanisti zednáři dostali od Satana moc procházet zdí, aby trápili bývalé zednáře, kteří uprchli ke Kristu – CHVÁLA PÁNU JEŽÍŠI!, aby je lstí dostávali zpět do spáru Satana, trápí tito otroci Satana také R. V noci nespal, už skoro týden, aby byl neustále ve střehu a odrážel jejich silné lstivé útoky – modlitbou a svěcenou vodou. A my, modlitebníci kampaně Ježíš lidstvu, jsme naše nové bratry a sestry v Kristu v jejich boji podporovali nočními modlitebními kampaněmi. Bylo to pořád dokola. Až včera…

Přišla jsem Milostí Boží na tuto střelnou modlitbu k Panně Marii (a za vydatné zuřivosti Satana a jeho otroků satanistů) ji R. poradila. A sama se ji za něj v noci pomodlila.

Bylo to právě v době, kdy zuřící satanistka již několik hodin, v trápení R., připravovala svůj další průchod zdí do jeho bytu. A v tom přišla tato modlitba k Panně Marii…

R. vypráví (pozn. tehdy ještě nevěděl, že jsem se za něj právě pomodlila tuto střelnou modlitbu k Panně Marii): „Tu se zjevila Panna Maria, Krásná Paní, v bílé říze, byla krásná, a požehnala mi. Tu všechny útoky satanistů náhle ustaly. A já si pustil zpěvy k chvále Boha. Útoky satanistů té noci už nepřišly.“

 

HALELUJAH!!!

 

Tím vůbec neříkám, že kdykoli vyslovíte tuto modlitbu k Panně Marii o pomoc a ochranu, zjeví se Vám naše Matka Spásy, Panna Maria. To ne. Nebeská zjevení nejsou závislá na naší vůli. Tak ale, jak nám sama naše Nebeská Matička zaslíbila  – 3. ´Kto mňa, bez ohľadu na to, kde sa nachádza, 3-krát vzýva slovami: „Kráľovná Turzovky, rozprestri svoj plášť nad nami“ (nad nimi), nad tým tiež rozviniem svoj plášť ako Matka Božieho Syna.´ ( http://www.zivcakova.sk/METODKRAL/Kral.html )

tak se stane. AVE MARIA!