Archive for

PŘESILNÁ OCHRANA PANNY MARIE PRO VŠECHNY, KDO O JEJÍ POMOC PROSÍ! Nejen zednáři, kteří jste utekli ke Kristu a všichni Satanem a jeho otroky pronásledovaní, naučte se krátkou nástřelnou modlitbu a proste Pannu Marii o ochranu!

  Prosím, čtěte (pozorně): http://www.zivcakova.sk/METODKRAL/Kral.html VYPROŠUJTE SI VŠECHNY 3 ZASLÍBENÉ MILOSTI MATKY BOŽÍ! (Jak, ze začátku odkazu výše. To znamená: Pořiďte si tento obrázek Panny Marie domů – stáhněte si ho z webu, dejte si ho požehnat katolickým knězem a modlete se před ním. Nebo se před ním pomodlete hned.)   Během dne vám napíši … Celý příspěvek