Archive for

Jsme již jen krůček od Varování, Daru Božího Milosrdenství…Modleme se za všechny duše. Panna Maria nám říká:

1001. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 22. prosince 2013 v 15:19. ZÁZRAKEM OSVÍCENÍ SVĚDOMÍ, ON, MŮJ SYN, PŘINESE SVĚTU RADOST, LÁSKU A NADĚJI „Mé dítě, prosím, nechť je známo, že se můj drahý Syn připravuje na svůj velký zásah milosrdenství. Svět jím bude obnoven a mnozí budou jásat ve svém nově nalezeném osvobození … Celý příspěvek

POŘIĎTE SI DOMŮ DOSTATEČNĚ SVĚCENÉ VODY A BENEDIKTÝNSKÉ KŘÍŽE. LIKVIDACE SATANISMU ZAČÍNÁ!!

  Mám tomu rozumět – nový adept na vedení zednářských satanistů v ČR?!   Ze zednářského oběžníku:   ——– Původní zpráva ——– Předmět: Církevní reformace 666 Datum: 2013-12-29 15:47 Odesílatel: <kubatomaskubikula666@seznam.cz> Adresát:   „Bratři a sestry, číst do bezezbytku můj oblíbený rozhovor  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pokrokovy-farar-promluvil-o-celibatu-i-papezi-Frantiskovi-Jeste-ze-uz-se-neupaluje-povzdechl-si-298257 Zakázat celibát, povolit morálku, kněží registrované partnerství a dokonce mnohoženství. (pozn. pane … Celý příspěvek

VYHLAŠUJI prodlouženou MODLITEBNÍ KAMPAŇ, NA DNES, NEDĚLI, PONDĚLÍ A ÚTERÝ, 29.12.-31.12. 2013, NA ÚMYSL A OCHRANU PANNOU MARIÍ, ZA VYHNÁNÍ, VYPUZENÍ A ODSTRANĚNÍ ANTIKRISTA Z PRAHY A CELÉ ČR A SR A ROZMETÁNÍ VŠECH JEHO VÝSLEDKŮ A ČINNOSTI NA NAŠICH ÚZEMÍCH, ZA ROZMETÁNÍ TEMPLU V TUNELU BLANKA, MOTOLE, V PTYČI, DOBROVÍZI A V CELÉM PROSTORU METRA A ROZMETÁNÍ VŠECH TEMPLŮ V ČR A SR A OBEDIENCE A ČIPOVÁNÍ LIDÍ, ZA ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZPROVOZNĚNÍ TUNELU BLANKA PRO DOPRAVNÍ RUCH, ZA ROZMETÁNÍ VYVOLÁVÁNÍ DÉMONŮ A SATANOVY ARMÁDY V PRAZE, V PTYČI A KDEKOLI NA NAŠICH ÚZEMÍCH. ZA ROZMETÁNÍ VŠEHO SATANISMU, ČARODĚJNICTVÍ A VŠEHO OKULTISMU A ĎÁBELSKÝCH VÝSLEDKŮ JEHO PROTAGONISTŮ V NAŠICH ZEMÍCH. ZA ROZMETÁNÍ TZV. JUVENILNÍ JUSTICE, ZA OCHRANU DĚTÍ. ZA DUCHOVNÍ PŘÍPRAVU VŠECH LIDÍ K DARU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ VAROVÁNÍ. ZA OCHRANU SV. EUCHARISTIE. ZA CÍRKEV A JEJÍ KNĚZE. ZA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. ZA MICHAELA SCHUMACHERA. ZA POSTŘELENÉ, ZRANĚNÉ A MRTVÉ POLICISTY. ZA POLICII A ARMÁDU ČR A SR. ZA POVOLEBNÍ VYJEDNÁVÁNÍ V ČR. ZA CHRISTIANIZACI POLITICKÝCH STRAN A VLÁDY V ČR A SR. ZA ZASTAVENÍ M. PECINY A P. LESSYHO A UDRŽENÍ M. ČERVÍČKA POLICEJNÍM PREZIDENTEM ČR. ZA ODPUŠTĚNÍ, DAR VÍRY, PLNOU BOŽÍ OCHRANU, BOŽÍ VEDENÍ, VYSVOBOZENÍ A UZDRAVENÍ V DUCHU SVATÉM A POŽEHNÁNÍ A PLNÉ OČIŠTĚNÍ V DUCHU SVATÉM A SÍLU V NĚM A ZNIČENÍ VŠECH ČIPŮ A 666POKUSŮ U PANA PREZIDENTA ZEMANA, JEHO DCERY A MANŽELKY, M. SCHUMACHERA, V. BÁRTY, K.KLASNOVÉ, J. PETRŽÍLKA A C.T. MOOREHO. ZA DUCHOVNÍ VYČIŠTĚNÍ OKOLÍ PANA PREZIDENTA ZEMANA A VYTVOŘENÍ ČISTÉHO PEVNÉHO DUCHOVNÍHO ZÁZEMÍ V DUCHU SVATÉM I V JEHO SPOLUPRACOVNÍCÍCH. ZA ODPUŠTĚNÍ, OČIŠTĚNÍ, DAR VÍRY, PLNOU BOŽÍ OCHRANU A JEHO SÍLU, VYSVOBOZENÍ A POŽEHNÁNÍ A UZDRAVENÍ A VEDENÍ V DUCHU SVATÉM PRO M. KALOUSKA, K. SCHWARZENBERGA, M. ČERVÍČKA, p. ELEK., EVŽENA, V. FRANZE, P. GAZDÍKA, LUCII F., I. GOTTOVOU, K. GOTTA, p. SCHWARZENBERGOVOU, I. BARTOŠOVOU A J. RYCHTÁŘE, P. NEČASE, J. NAGYOVOU, T. HALÍKA, R. BEZÁKA, M. KOTLEBU, PÁNY KUBKA, RATHA, HAŠKA, TEJCE, BARBORU, PAVLA, p. KREJ., J. VAŇHOVOU A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY A RODINY. ZA KONEČNÉ, ÚPLNÉ A ABSOLUTNÍ ZASTAVENÍ SATANISTŮ KUBY666, J. KARÁSKOVÉ, ČARODĚJNICE PROCHÁZEJÍCÍ ZDÍ, PATRIKA, KŇAŽKA, ALTNERA, HERMANA, SOBOTKY, BABIŠE, HOLCÁTA, KMONÍČKA, MYNÁŘE, VLKA666, DJUKY666, BACCHANTA666, CZEND666, GRAUBMANA, BABYLONA666, BAKALY, TZV. LASANY A DIESANY, SOBKA, MACURY, Š.ZIMOVÉ DOSTÁLOVÉ A VŠECH JEJICH 666SPOLUPRACOVNÍKŮ, ZA ZASTAVENÍ KYRILA A JEJICH OBRÁCENÍ SE K BOHU. ZA OBRÁCENÍ SE VŠECH SATANISTŮ K BOHU. ZA VŠECHNY OBĚTI SATANISTŮ. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SÍLU V NĚM, ODPUŠTĚNÍ, OČIŠTĚNÍ, POŽEHNÁNÍ A VYSVOBOZENÍ V DUCHU SVATÉM A V NĚM PLNÉ UZDRAVENÍ A VEDENÍ JÍM A JÍM NAPLNĚNÍ, DAR VÍRY, UZDRAVENÍ RODINNÝCH VZTAHŮ V DUCHU SVATÉM A ZNEŠKODNĚNÍ VŠECH ČIPŮ A VŠECH 666POKUSŮ U ROBERTA V., SIMONY, MICHALA, p. MILANA, ALEXANDRY, VĚRY J. A VŠECH, KTERÝCH SE TO TÝKÁ. ZA SATANISTY POLAPENÉ DUŠE A JEJICH OBĚTI, ZA V DUCHU SVATÉM VYSVOBOZENÍ A JÍM UZDRAVENÍ POLAPENÝCH DUŠÍ A ZÁCHRANU A SPÁSU VŠECH DUŠÍ A LIDÍ PŘED SATANEM A ANTIKRISTEM, FALEŠNÝM PROROKEM, VŠEMI NEČISTÝMI DUCHY A PADLÝMI DUCHOVNÍMI, ZA OCHRANU A SPÁSU VŠECH LIDÍ A DUŠÍ PŘED NIMI. ZA BOŽÍ OCHRANU A SÍLU PRO VŠECHNY ZEDNÁŘE UVĚŘIVŠÍ V KRISTA. ZA PROKLESTĚNÍ CESTY V DUCHU SVATÉM PRO CENTRUM POMOCI V PRAZE A JEHO POŽEHNÁNÍ A OCHRANU. ZA MODLITEBNÍKY A JEJICH RODINY. ZA OTEVŘENÍ SRDCÍ VŠECH PRO POSELSTVÍ VAROVÁNÍ, ZA ODPUŠTĚNÍ A DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ NAŠICH NÁRODŮ A SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, DAR VÍRY PRO NAŠE NÁRODY. ZA NÁROD A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU.

VYHLAŠUJI prodlouženou MODLITEBNÍ KAMPAŇ, NA DNES, NEDĚLI, PONDĚLÍ A ÚTERÝ, 29.12.-31.12. 2013, NA ÚMYSL A OCHRANU PANNOU MARIÍ, ZA VYHNÁNÍ, VYPUZENÍ A ODSTRANĚNÍ ANTIKRISTA Z PRAHY A CELÉ ČR A SR A ROZMETÁNÍ VŠECH JEHO VÝSLEDKŮ A ČINNOSTI NA NAŠICH ÚZEMÍCH, ZA ROZMETÁNÍ TEMPLU V TUNELU BLANKA, MOTOLE, V PTYČI, DOBROVÍZI A V CELÉM PROSTORU … Celý příspěvek

Život duše nekončí. Kde věčnost strávíš ty? Nebe a Peklo nejsou z říše pohádek. Rozhodněme se pro Pána Ježíše! Slovo Pána Ježíše Krista k nám

998. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 18. prosince 2013 v 16:40. POUZE BOŽÍ SVĚTLO MŮŽE PŘINÉST VĚČNOU BLAŽENOST „Má vroucně milovaná dcero, začátek je bez konce. Jakmile je život stvořen mým Otcem a jakmile se člověk poprvé nadechne, bude existovat v těle a pak v duši na věky. Největším tajemstvím věčného života je, že … Celý příspěvek

Pýcha, základní hřích, znemožňuje sloužit Bohu. Pokořme se před Pánem Bohem, naším Stvořitelem. Slovo Pána Ježíše Krista k nám:

996. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 15. prosince 2013 v 16:45. PÝCHA JE NEBEZPEČNÁ VLASTNOST, PROTOŽE PŘESVĚDČUJE ČLOVĚKA, ŽE JE VĚTŠÍ, NEŽ BŮH „Má vroucně milovaná dcero, lidstvo nezná Boží zákony a božskou vůli mého Otce. Člověk je Boží stvoření a jako takový nedostal dar vědění ve vztahu k mnoha tajemstvím, která znají pouze … Celý příspěvek

DŮLEŽITOST KŘTU V DUCHU SVATÉM, ZPOVĚDI A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V BOJI S HŘÍCHEM, V BOJI PROTI SATANU. Slovo Pána Ježíše Krista k nám

997. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 16. prosince 2013 v 19:25. SKRZE SVÁTOST KŘTU JE SÍLA ŠELMY OSLABENA „Má vroucně milovaná dcero, když jste blízko mého srdce a vaše duše se Mi plně odevzdají, stane se několik věcí. Nejprve zmizí veškerý strach z vlivu lidí na váš život. Na jeho místě bude pokoj a … Celý příspěvek

VYHLAŠUJI prodlouženou MODLITEBNÍ KAMPAŇ, NA DNES, PÁTEK AŽ SOBOTU, 27.12.-28.12. 2013, NA ÚMYSL A OCHRANU PANNOU MARIÍ, ZA VYHNÁNÍ, VYPUZENÍ A ODSTRANĚNÍ ANTIKRISTA Z PRAHY A CELÉ ČR A SR A ROZMETÁNÍ VŠECH JEHO VÝSLEDKŮ A ČINNOSTI NA NAŠICH ÚZEMÍCH, ZA ROZMETÁNÍ TEMPLU V TUNELU BLANKA, MOTOLE, V PTYČI, DOBROVÍZI A V CELÉM PROSTORU METRA A ROZMETÁNÍ VŠECH TEMPLŮ V ČR A SR A OBEDIENCE A ČIPOVÁNÍ LIDÍ, ZA ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZPROVOZNĚNÍ TUNELU BLANKA PRO DOPRAVNÍ RUCH, ZA ROZMETÁNÍ VYVOLÁVÁNÍ DÉMONŮ A SATANOVY ARMÁDY V PRAZE, V PTYČI A KDEKOLI NA NAŠICH ÚZEMÍCH. ZA ROZMETÁNÍ VŠEHO SATANISMU A OKULTISMU A ĎÁBELSKÝCH VÝSLEDKŮ JEHO PROTAGONISTŮ V NAŠICH ZEMÍCH. ZA ROZMETÁNÍ TZV. JUVENILNÍ JUSTICE, ZA OCHRANU DĚTÍ. ZA DUCHOVNÍ PŘÍPRAVU VŠECH LIDÍ K DARU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ VAROVÁNÍ. ZA OCHRANU SV. EUCHARISTIE. ZA CÍRKEV A JEJÍ KNĚZE. ZA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. ZA POSTŘELENÉ, ZRANĚNÉ A MRTVÉ POLICISTY. ZA POLICII A ARMÁDU ČR A SR. ZA POVOLEBNÍ VYJEDNÁVÁNÍ V ČR. ZA CHRISTIANIZACI POLITICKÝCH STRAN A VLÁDY V ČR A SR. ZA ZASTAVENÍ M. PECINY A P. LESSYHO A UDRŽENÍ M. ČERVÍČKA POLICEJNÍM PREZIDENTEM ČR. ZA ODPUŠTĚNÍ, DAR VÍRY, PLNOU BOŽÍ OCHRANU, BOŽÍ VEDENÍ, VYSVOBOZENÍ A UZDRAVENÍ V DUCHU SVATÉM A POŽEHNÁNÍ A PLNÉ OČIŠTĚNÍ V DUCHU SVATÉM A SÍLU V NĚM A ZNIČENÍ VŠECH ČIPŮ A 666POKUSŮ U PANA PREZIDENTA ZEMANA, JEHO DCERY A MANŽELKY, V. BÁRTY, K.KLASNOVÉ, J. PETRŽÍLKA A C.T. MOOREHO. ZA DUCHOVNÍ VYČIŠTĚNÍ OKOLÍ PANA PREZIDENTA ZEMANA A VYTVOŘENÍ ČISTÉHO PEVNÉHO DUCHOVNÍHO ZÁZEMÍ V DUCHU SVATÉM I V JEHO SPOLUPRACOVNÍCÍCH. ZA ODPUŠTĚNÍ, OČIŠTĚNÍ, DAR VÍRY, PLNOU BOŽÍ OCHRANU A JEHO SÍLU, VYSVOBOZENÍ A POŽEHNÁNÍ A UZDRAVENÍ A VEDENÍ V DUCHU SVATÉM PRO M. KALOUSKA, K. SCHWARZENBERGA, M. ČERVÍČKA, p. ELEK., EVŽENA, P. GAZDÍKA, LUCII F., I. GOTTOVOU, K. GOTTA, p. SCHWARZENBERGOVOU, I. BARTOŠOVOU A J. RYCHTÁŘE, P. NEČASE, J. NAGYOVOU, T. HALÍKA, R. BEZÁKA, M. KOTLEBU, PÁNY KUBKA, RATHA, HAŠKA, TEJCE, BARBORU, PAVLA, p. KREJ., J. VAŇHOVOU A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY A RODINY. ZA KONEČNÉ, ÚPLNÉ A ABSOLUTNÍ ZASTAVENÍ SATANISTŮ J. KARÁSKOVÉ, KŇAŽKA, ALTNERA, HERMANA, SOBOTKY, BABIŠE, HOLCÁTA, KMONÍČKA, MYNÁŘE, VLKA666, DJUKY666, BACCHANTA666, CZEND666, GRAUBMANA, BABYLONA666, BAKALY, TZV. LASANY A DIESANY, SOBKA, MACURY, Š.ZIMOVÉ DOSTÁLOVÉ A VŠECH JEJICH 666SPOLUPRACOVNÍKŮ, ZA ZASTAVENÍ PATRIKA, KYRILA A JEJICH OBRÁCENÍ SE K BOHU. ZA OBRÁCENÍ SE VŠECH SATANISTŮ K BOHU. ZA VŠECHNY OBĚTI SATANISTŮ. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SÍLU V NĚM, ODPUŠTĚNÍ, OČIŠTĚNÍ, POŽEHNÁNÍ A VYSVOBOZENÍ V DUCHU SVATÉM A V NĚM PLNÉ UZDRAVENÍ A VEDENÍ JÍM A JÍM NAPLNĚNÍ, DAR VÍRY, UZDRAVENÍ RODINNÝCH VZTAHŮ V DUCHU SVATÉM A ZNEŠKODNĚNÍ VŠECH ČIPŮ A VŠECH 666POKUSŮ U ROBERTA V., SIMONY, p. MILANA, ALEXANDRY, VĚRY J. A VŠECH, KTERÝCH SE TO TÝKÁ. ZA SATANISTY POLAPENÉ DUŠE A JEJICH OBĚTI, ZA V DUCHU SVATÉM VYSVOBOZENÍ A JÍM UZDRAVENÍ POLAPENÝCH DUŠÍ A ZÁCHRANU A SPÁSU VŠECH DUŠÍ A LIDÍ PŘED SATANEM A ANTIKRISTEM, FALEŠNÝM PROROKEM, VŠEMI NEČISTÝMI DUCHY A PADLÝMI DUCHOVNÍMI, ZA OCHRANU A SPÁSU VŠECH LIDÍ A DUŠÍ PŘED NIMI. ZA BOŽÍ OCHRANU A SÍLU PRO VŠECHNY ZEDNÁŘE UVĚŘIVŠÍ V KRISTA. ZA PROKLESTĚNÍ CESTY V DUCHU SVATÉM PRO CENTRUM POMOCI V PRAZE A JEHO POŽEHNÁNÍ A OCHRANU. ZA MODLITEBNÍKY A JEJICH RODINY. ZA OTEVŘENÍ SRDCÍ VŠECH PRO POSELSTVÍ VAROVÁNÍ, ZA ODPUŠTĚNÍ A DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ NAŠICH NÁRODŮ A SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, DAR VÍRY PRO NAŠE NÁRODY. ZA NÁROD A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU.

VYHLAŠUJI prodlouženou MODLITEBNÍ KAMPAŇ, NA DNES, PÁTEK AŽ SOBOTU, 27.12.-28.12. 2013, NA ÚMYSL A OCHRANU PANNOU MARIÍ, ZA VYHNÁNÍ, VYPUZENÍ A ODSTRANĚNÍ ANTIKRISTA Z PRAHY A CELÉ ČR A SR A ROZMETÁNÍ VŠECH JEHO VÝSLEDKŮ A ČINNOSTI NA NAŠICH ÚZEMÍCH, ZA ROZMETÁNÍ TEMPLU V TUNELU BLANKA, MOTOLE, V PTYČI, DOBROVÍZI A V CELÉM PROSTORU METRA … Celý příspěvek

VÁNOČNÍ SLOVO NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

994. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 12. prosince 2013 v 23:15. PO CELÉ DĚTSTVÍ JSEM VĚDĚL, KÝM JSEM „Má vroucně milovaná dcero, protože se blíží čas mých narozenin, přeji si, aby všichni křesťané všude rozjímali o důvodu mého narození. Mé narození bylo plánováno mým Otcem z jeho velkého milosrdenství a výjimečné lásky ke svým … Celý příspěvek

VYHLAŠUJI prodlouženou VÁNOČNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, NA DNES, PONDĚLÍ A ÚTERÝ, 23.12.-24.12. 2013, NA ÚMYSL A OCHRANU PANNOU MARIÍ, ZA VYHNÁNÍ, VYPUZENÍ A ODSTRANĚNÍ ANTIKRISTA Z PRAHY A CELÉ ČR A SR A ROZMETÁNÍ VŠECH JEHO VÝSLEDKŮ A ČINNOSTI NA NAŠICH ÚZEMÍCH, ZA ROZMETÁNÍ TEMPLU V TUNELU BLANKA, MOTOLE, V PTYČI, DOBROVÍZI A V CELÉM PROSTORU METRA A ROZMETÁNÍ VŠECH TEMPLŮ V ČR A SR A OBEDIENCE A ČIPOVÁNÍ LIDÍ, ZA ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZPROVOZNĚNÍ TUNELU BLANKA PRO DOPRAVNÍ RUCH, ZA ROZMETÁNÍ VYVOLÁVÁNÍ DÉMONŮ A SATANOVY ARMÁDY V PRAZE, V PTYČI A KDEKOLI NA NAŠICH ÚZEMÍCH. ZA ROZMETÁNÍ VŠEHO SATANISMU A OKULTISMU A ĎÁBELSKÝCH VÝSLEDKŮ JEHO PROTAGONISTŮ V NAŠICH ZEMÍCH. ZA ROZMETÁNÍ TZV. JUVENILNÍ JUSTICE, ZA OCHRANU DĚTÍ. ZA DUCHOVNÍ PŘÍPRAVU VŠECH LIDÍ K DARU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ VAROVÁNÍ. ZA OCHRANU SV. EUCHARISTIE. ZA CÍRKEV A JEJÍ KNĚZE. ZA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. ZA POSTŘELENÉ, ZRANĚNÉ A MRTVÉ POLICISTY. ZA POLICII A ARMÁDU ČR A SR. ZA POVOLEBNÍ VYJEDNÁVÁNÍ V ČR. ZA CHRISTIANIZACI POLITICKÝCH STRAN A VLÁDY V ČR A SR. ZA ZASTAVENÍ M. PECINY A P. LESSYHO A UDRŽENÍ M. ČERVÍČKA POLICEJNÍM PREZIDENTEM ČR. ZA ODPUŠTĚNÍ, DAR VÍRY, PLNOU BOŽÍ OCHRANU, BOŽÍ VEDENÍ, VYSVOBOZENÍ A UZDRAVENÍ V DUCHU SVATÉM A POŽEHNÁNÍ A PLNÉ OČIŠTĚNÍ V DUCHU SVATÉM A SÍLU V NĚM A ZNIČENÍ VŠECH ČIPŮ A 666POKUSŮ U PANA PREZIDENTA ZEMANA, JEHO DCERY A MANŽELKY, V. BÁRTY, K.KLASNOVÉ, J. PETRŽÍLKA A C.T. MOOREHO. ZA DUCHOVNÍ VYČIŠTĚNÍ OKOLÍ PANA PREZIDENTA ZEMANA A VYTVOŘENÍ ČISTÉHO PEVNÉHO DUCHOVNÍHO ZÁZEMÍ V DUCHU SVATÉM I V JEHO SPOLUPRACOVNÍCÍCH. ZA ODPUŠTĚNÍ, OČIŠTĚNÍ, DAR VÍRY, PLNOU BOŽÍ OCHRANU A JEHO SÍLU, VYSVOBOZENÍ A POŽEHNÁNÍ A UZDRAVENÍ A VEDENÍ V DUCHU SVATÉM PRO M. KALOUSKA, K. SCHWARZENBERGA, M. ČERVÍČKA, p. ELEK., P. GAZDÍKA, LUCII F., I. GOTTOVOU, K. GOTTA, p. SCHWARZENBERGOVOU, I. BARTOŠOVOU A J. RYCHTÁŘE, P. NEČASE, J. NAGYOVOU, T. HALÍKA, R. BEZÁKA, M. KOTLEBU, PÁNY KUBKA, RATHA, HAŠKA, TEJCE, BARBORU, PAVLA, p. KREJ., J. VAŇHOVOU A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY A RODINY. ZA KONEČNÉ, ÚPLNÉ A ABSOLUTNÍ ZASTAVENÍ SATANISTŮ J. KARÁSKOVÉ, KŇAŽKA, ALTNERA, HERMANA, SOBOTKY, BABIŠE, HOLCÁTA, KMONÍČKA, MYNÁŘE, VLKA666, DJUKY666, BACCHANTA666, CZEND666, GRAUBMANA, BABYLONA666, BAKALY, TZV. LASANY A DIESANY, SOBKA, MACURY, Š.ZIMOVÉ DOSTÁLOVÉ A VŠECH JEJICH 666SPOLUPRACOVNÍKŮ A JEJICH OBRÁCENÍ SE K BOHU. ZA OBRÁCENÍ SE VŠECH SATANISTŮ K BOHU. ZA VŠECHNY OBĚTI SATANISTŮ. ZA PLNOU BOŽÍ OCHRANU A SÍLU V NĚM, ODPUŠTĚNÍ, OČIŠTĚNÍ, POŽEHNÁNÍ A VYSVOBOZENÍ V DUCHU SVATÉM A V NĚM PLNÉ UZDRAVENÍ A VEDENÍ JÍM A JÍM NAPLNĚNÍ, DAR VÍRY A ZNEŠKODNĚNÍ VŠECH ČIPŮ A VŠECH 666POKUSŮ U ROBERTA V., SIMONY, MICHALA, p. MILANA, ALEXANDRY, VĚRY J. A VŠECH, KTERÝCH SE TO TÝKÁ. ZA ZLOMENÍ SATANOVÝCH OKOVŮ A JEHO SMYČKY A OBRÁCENÍ SE ŠAMANA K PÁNU BOHU. ZA SATANISTY POLAPENÉ DUŠE A JEJICH OBĚTI, ZA V DUCHU SVATÉM VYSVOBOZENÍ A JÍM UZDRAVENÍ POLAPENÝCH DUŠÍ A ZÁCHRANU A SPÁSU VŠECH DUŠÍ A LIDÍ PŘED SATANEM A ANTIKRISTEM, FALEŠNÝM PROROKEM, VŠEMI NEČISTÝMI DUCHY A PADLÝMI DUCHOVNÍMI, ZA OCHRANU A SPÁSU VŠECH LIDÍ A DUŠÍ PŘED NIMI. ZA BOŽÍ OCHRANU A SÍLU PRO VŠECHNY ZEDNÁŘE UVĚŘIVŠÍ V KRISTA. ZA PROKLESTĚNÍ CESTY V DUCHU SVATÉM PRO CENTRUM POMOCI V PRAZE A JEHO POŽEHNÁNÍ A OCHRANU. ZA MODLITEBNÍKY A JEJICH RODINY. ZA OTEVŘENÍ SRDCÍ VŠECH PRO POSELSTVÍ VAROVÁNÍ, ZA ODPUŠTĚNÍ A DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ NAŠICH NÁRODŮ A SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, DAR VÍRY PRO NAŠE NÁRODY. ZA NÁROD A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU.

VYHLAŠUJI prodlouženou VÁNOČNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, NA DNES, PONDĚLÍ A ÚTERÝ, 23.12.-24.12. 2013, NA ÚMYSL A OCHRANU PANNOU MARIÍ, ZA VYHNÁNÍ, VYPUZENÍ A ODSTRANĚNÍ ANTIKRISTA Z PRAHY A CELÉ ČR A SR A ROZMETÁNÍ VŠECH JEHO VÝSLEDKŮ A ČINNOSTI NA NAŠICH ÚZEMÍCH, ZA ROZMETÁNÍ TEMPLU V TUNELU BLANKA, MOTOLE, V PTYČI, DOBROVÍZI A V CELÉM PROSTORU … Celý příspěvek

24.12.2013, na půlnoční mše svaté, plánuje Antikrist: Znesvěcení! Hromadně.

  24.12.2013, na půlnoční mše svaté, plánuje Antikrist: Znesvěcení!   Jak? Několika směry: 1. Připravil ve své zrůdné laboratoři znesvěcenou Satanovu vodu, kterou plánuje distribuovat, na 24.12.,  po všech našich kostelích. Aby při požehnání s ní byl člověk, účastník mše svaté, znesvěcen. 2. Plánuje distribuovat po všech našich kostelích na ten den falešné hostie (samozřejmě … Celý příspěvek

Reklamy
Prosinec 2013
Po Út St Čt So Ne
« lis   led »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031