Kolik lidí „musí“ ještě zemřít, abyste pochopili, že je třeba se chránit??


 

Kolik lidí „musí“ ještě zemřít, abyste pochopili, že je třeba se chránit??

 

Přečtěte si znovu pozorně a odpovězte si sami na otázku, mí milí modlitebníci, pisatelé, volající a vy, kdo mi stojíte nejblíže: Dodržuji vše, co nám Pán Ježíš říká v Poselství Varování, co se naší ochrany týče?

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

Vždyť každou naši modlitební kampaň tuto stránku zveřejňuji, už od počátku, průběžně dopisuji aktuální výzvy Pána Ježíše, vždyť se přece nejedná o mé vlastní rady, ale naléhavé prosby našeho Pána. Tak proč je mezi vámi stále tolik, kteří svoji ochranu podceňujete??

 

Podívejte na mě – jakou mám od Pána ochranu, přesto (a právě proto) bych nos z domu nevystrčila, toto vše nedodržujíc! Ne ze strachu, to vůbec ne, zkrátka proto, že je to Pánovo přání a tím pádem pro mě je to láskyplný rozkaz.

 

Copak když zuří bitva, a tohle bitva je, a jaká (!), půjdete do ní v plavkách? Nevyzbrojíte se snad před ní dostatečně a nebudete se chránit? Nejinak je tomu i teď!

Nemůžete do bitev nazí!

Tak proč ochranu tak často stále podceňujete?!

Tohle není žádná hra. Copak nevíte, že pán druhé strany, Satan, je vrah a otec vraždy?!

 

A tak s bolestí říkám, že už jsou mezi námi, v naší modlitební skupině i mimo ni, první mučedníci. Jejich společným jmenovatelem je však jedno: všichni podcenili ochranu! Jak já jen stále naléhala, každý telefonát, e-mail jsem žádala – dodržujete vše? Vše, co Pán od nás žádá, jak chce, abychom se chránili? Vždyť jsem vám přece vše potřebné shrnula v tom blogu! https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

Kolik lidí „musí“ ještě zemřít, abyste pochopili, že je třeba se chránit??

 

Moji milovaní, proč jste tak hrozně nedůslední? Proč tak hazardujete??

 

Satanisti přece od začátku se snaží rozprášit naši modlitební skupinu a naše zázemí. Nejprve se o to pokusili infiltrací, tak, že spolu s námi se modlili i jejich černí modlitebníci. Aby rozrušili naše modlitby. To ale samozřejmě nemohlo mít žádný vliv, protože jednoduše – jejich černé modlitby se do Nebes nedostaly. Tak teď zkouší toto!

 

Znovu si zkontrolujte, určitě vy, kteří se účastníte našich modlitebních kampaní a stejně ti z vás, kteří mi píšete a voláte, odpovězte si na otázku: Mám z toho všechno a činím tak? https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová