POKRAČUJEME V TÝDENNÍ MODLITEBNÍ KAMPANI, OD NEDĚLE, 25.8., DO NEDĚLE, 1.9.2013, NA ÚMYSL PANNY MARIE, ZA ZASTAVENÍ, VYHNÁNÍ A ODSTRANĚNÍ ANTIKRISTA Z PRAHY A CELÉ ČR A ROZMETÁNÍ JEHO ĎÁBELSKÉ ČINNOSTI A JEHO VÝSLEDKŮ NA NAŠICH ÚZEMÍ, ZA ZASTAVENÍ A ROZMETÁNÍ TEMPLŮ, ZA V DUCHU SVATÉM VYSVOBOZENÍ A UZDRAVENÍ JÍM POLAPENÝCH DUŠÍ A ZÁCHRANU A SPÁSU VŠECH DUŠÍ A LIDÍ PŘED NÍM, ZA OCHRANU VŠECH LIDÍ A DUŠÍ PŘED NÍM. ZA CÍRKEV. ZA P. PREZIDENTY M.ZEMANA A P.GASPAROVIČE, P. PREMIÉRY J.RUSNOKA A R.FICA A JEJICH RODINY. ZA DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ NAŠICH NÁRODŮ A SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. ZA NÁROD A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU.


POKRAČUJEME V TÝDENNÍ MODLITEBNÍ KAMPANI, OD NEDĚLE, 25.8., DO NEDĚLE, 1.9.2013, NA ÚMYSL PANNY MARIE, ZA ZASTAVENÍ, VYHNÁNÍ A ODSTRANĚNÍ ANTIKRISTA Z PRAHY A CELÉ ČR A ROZMETÁNÍ JEHO ĎÁBELSKÉ ČINNOSTI A JEHO VÝSLEDKŮ NA NAŠICH ÚZEMÍ, ZA ZASTAVENÍ A ROZMETÁNÍ TEMPLŮ, ZA V DUCHU SVATÉM VYSVOBOZENÍ A UZDRAVENÍ JÍM POLAPENÝCH DUŠÍ A ZÁCHRANU A SPÁSU VŠECH DUŠÍ A LIDÍ PŘED NÍM, ZA OCHRANU VŠECH LIDÍ A DUŠÍ PŘED NÍM. ZA CÍRKEV. ZA P. PREZIDENTY M.ZEMANA A P.GASPAROVIČE, P. PREMIÉRY J.RUSNOKA A R.FICA A JEJICH RODINY. ZA DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ NAŠICH NÁRODŮ A SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. ZA NÁROD A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU.

 

Jsme česko-slovenská modlitební skupina.

 

Pokračujeme v naší týdenní modlitební kampani, od neděle, 25.8.2013, do neděle 1.9. 2013.

 

Antikrist je stále na našem území – a činí tu naprostou spoušť! Denně otevírá a černě zasvěcuje několik templů po celé ČR, TAKÉ V KATOLICKÝCH KOSTELÍCH A SYNAGÓGÁCH!, přes den a v noci, znesvěcují tu kostely – ve kterých také otevírají své satanistické temply!, lapí nové duše.

 

Přejme si, aby Dar Milosrdenství Varování přišel už co nejdříve – to je naše šance, že tehdy ho, Antikrista, vypudíme. Když se národ obrátí k Bohu!

 

Přesto a právě proto jsou naše každodenní modlitební kampaně Ježíš lidstvu nezbytné! – tu Antikristovu spoušť jimi brzdíme, ty následky by byly totiž ještě mnohem horší, než nyní jsou a že se Velké Varování Pána Ježíše blíží – na modlitbách závisí, jak bude jím obrácení národa silné. PROSÍM, NYNÍ JE TEN ROZHODUJÍCÍ ČAS, pomozme duchovně těm, kteří si už sami nedokážou pomoci. Vyzvedněme je našimi modlitbami k Bohu, rozražme našimi modlitbami temnotu, vznášející se nad naší zemí, v našich národech, v srdcích lidí. Jsme jedna rodina, pomozme těm z nás, kteří jsou již závislí na našem modlitebním zápasu, na Milosrdenství Božím. Děkuji.

 

Naše modlitby modlitební kampaně Ježíš lidstvu si rozdělíme kdykoli během dne, pořadí jako vždy, viz níže. S DŮRAZEM NA MODLITBY VEČER. PROTOŽE TO DOCHÁZÍ K VYVRCHOLENÍ  SATANISTICKÉHO ŘÁDĚNÍ po naší zemi.

 

Nezapomeňme určitě na Korunku, růženec, k Archanděli Michaelovi a přizvání svatých přímluvců v nebi a modlitby z: www.varovani.org, Litanie 1-5, Krátké modlitby a Modlitby 1-116, čím více jich během dne stihnete, tím lépe.

JÁ POJEDU CELOU ŘADU – Litanie 1-5, Krátké modlitby a Modlitby 1-116 – KAŽDÝ DEN. Kdo se přidá – děkuji předem!

 

V 16 HODIN KAŽDÝ DEN (letního času, tím pádem ve 3 hodiny času skutečného) SE SPOJÍME NA TENTO ÚMYSL MODLITBOU KORUNKY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ.

 

Celý týden obětujme na tento úmysl všechny mše svaté, kterých se zúčastníme. Jděme ke zpovědi, svatému přijímání, zúčastněme se adorací Božího Těla, konejme poutě, postěme se (alespoň jeden den v týdnu), modleme se během dne.

 

Při ztišení k modlitbám doma zapálíme posvěcené svíce, pokřižujeme se svěcenou vodou.

ZAČNEME VŽDY Modlitbou modlitební kampaně Pána Ježíše (č.96) /na: www.varovani.org/ Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny:

Ó, můj nejdražší Ježíši, prosím, požehnej nám a ochraňuj nás, Tvoji skupinu modlitební kampaně, abychom se stali imunní ke zlým útokům ďábla a všem zlým duchům, kteří nás mohou trápit při této svaté misi za záchranu duší.

Kéž zůstaneme věrní a silní a vytrváme ve chválení Tvého Svatého Jména před světem a nikdy se nevzdáme našeho úsilí šířit Pravdu Tvého Svatého Slova. Amen.“

KTEROU MODLITEBNÍ ZÁPAS TAKÉ UKONČUJEME.

MODLÍME SE TYTO MODLITBY:

MODLITBA PÁNĚ, ZDRÁVAS MARIA, POKRAČUJEME KORUNKOU K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ, SVATÝM RŮŽENCEM, MODLITBOU K SVATÉMU ARCHANDĚLI MICHAELOVI, AMBROSIÁNSKÝ CHVALOZPĚV, LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU, MODLITBA K ZASVĚCENÍ SRDCI JEŽÍŠOVU, LITANIE LORETÁNSKÁ, LITANIE KE VŠEM SVATÝM, LITANIE K SVATÝM OCHRÁNCŮM NAŠÍ VLASTI (viz v českém Katolickém kancionálu od 061 až 069). Pokračujeme modlitbami z: www.varovani.org, ve sledu: Litanie 1-5, Krátké modlitby, Modlitby 1-116, protkáváme biblickými Žalmy.

 

Další silné modlitby – podle vlastního uvážení. (Velmi doporučuji kupř. modlitby na této mé stránce zveřejněné, v rubrice: Modlitby pro zednáře, totéž na stránce: Modlitby pro každého. Jsou velmi silné!)

 

Písně: Katolický kancionál kupř. č. 932, 932 B, 712, 711, 127, 126, 806, 807, 801, 804, 812 a další písně k chvále Otce, Syna a Ducha Svatého a Panny Marie a všech svatých a přímluvců v Nebi. 

 

ZÁVĚR: Zapojení do modliteb kampaně zakončíme opět modlitbou č. 96: Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny, viz výše.

 

Pro bratry a sestry křesťany – nekatolíky: Záleží na vás, k jakým modlitbám se přidáte či jaké jiné silné modlitby se budete v tomto čase s námi modlit. Konkrétně prosím jistě o biblické Žalmy. Děkuji.

 

Upozornění: Znovu nabádám každého, aby se řídil radami, které na své stránce pro vás zveřejňuji. Nejsou to mé vlastní rady, ale naléhání Pána Ježíše. Říká nám, že jako první musíme chránit sami sebe. Není se čeho bát, ale rady vezměmě naproto vážně. Podívejte na mě: jsem mezi hlavními v zaměření se Antikrista , přesto jsem v plném Božím pokoji. A ochrana a požehnání se přenáší/přelévá na nejbližší, na rodinu, ač ta nemusí být duchovně tak daleko. Z ničeho tak obavy nemějme, ale rady našeho Pána dodržujme: To jest: V KAŽDÉM PŘÍPADĚ PŘIJMOUT BOŽÍ PEČEŤ https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

to je zásadní, zvlátě nyní, když Antikrist je už na světě. Je to zcela zásadní ochrana proti němu. (Ať je člověk jakéhokoli vyznání.) Svěcená voda, Benediktýnský kříž, posvěcené svaté obrázky, svěcenou vodou vykropit rohy domova, posvěcené svíce, opakovala bych se stále dokola. Zachovávejme, prosím, co nám Pán Ježíš říká. Máme chránit jako první sebe. Tak, jak nám už mnohokrát řekl. Všechnu potřebnou ochranu máme od Něho, všechnu potřebou ochranu nám náš Pán dává, my ji ale máme také přijmout. Zůstávejte v pokoji.

 

Takže, má milá Boží armádo: Vytasme naše duchovní zbraně, naši duchovní zbroj, oblečeni v Pána Ježíše Krista, se štítem víry, kopím Svatého Jiří, s armádou Svatého Archanděla Michaela, v náručí Blahoslavené Panny Marie, Matky Spásy, která Hadovi/Satanovi, rozšlápne hlavu. A přidejme se k modlitbám celého Nebe, spojme se v modlitbách a modlitbami s naší milovanou Nebeskou rodinou, všemi svatými, mučedníky Církve, učedníky Pána Ježíše a andělskými chóry a Mocí Boží našimi modlitbami vyžeňme Antikrista z České republiky!

Když Bůh s námi – kdo proti nám?!

 

Nechť náš Milostivý Pán požehná tuto týdenní modlitební kampaň, k Jeho Chvále a Slávě a zahrnuje Milostí a Svou ochranou a nebeskými dary každého, kdo se s upřímným srdcem v lásce a dobré vůli k modlitbám přidá.

Na přímluvu Blahoslavené Matky Boží Panny Marie, Matky Spásy, která Hadovi (tj. Satanovi) rozšlápne hlavu

 

Petra Bostlová

 

Na modlitební shledanou s vámi

 

pozn. Modlitební kampaně ve středu a v sobotu budou jako obvykle, zveřejním včas.

 

 

 

Reklamy