Modlitební kampaně

VYHLAŠUJI MODLITEBNÍ KAMPAŇ, NA SOBOTU, 27.7. 2013, NA ÚMYSL PANNY MARIE, ZA VÍTĚZSTVÍ DUCHA SVATÉHO V NAŠICH NÁRODECH, ZA ZÍSKÁNÍ DŮVĚRY PARLAMENTU ČR PRO VLÁDU JIŘÍHO RUSNOKA, ZA PREZIDENTA ZEMANA A PREMIÉRA FICA, IVO IŠTVANA, R. BAJGARA, NSZ PAVLA ZEMANA, R. ŠLACHTU, T. HUDEČKA A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY A RODINY, ZA BOŽÍ OCHRANU, VEDENÍ A POŽEHNÁNÍ PRO IVETU BARTOŠOVOU A JOSEFA RYCHTÁŘE, ZA ROZMETÁNÍ SATANISMU A VŠEHO OKULTISMU V NAŠICH ZEMÍCH A VŠECH JEJICH AKTIVIT, ZA DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ NAŠICH NÁRODŮ. ZA NÁROD A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU.


VYHLAŠUJI MODLITEBNÍ KAMPAŇ, NA SOBOTU, 27.7. 2013, NA ÚMYSL PANNY MARIE, ZA VÍTĚZSTVÍ DUCHA SVATÉHO V NAŠICH NÁRODECH, ZA ZÍSKÁNÍ DŮVĚRY PARLAMENTU ČR PRO VLÁDU JIŘÍHO RUSNOKA, ZA PREZIDENTA ZEMANA A PREMIÉRA FICA, IVO IŠTVANA, R. BAJGARA, NSZ PAVLA ZEMANA, R. ŠLACHTU, T. HUDEČKA A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY A RODINY, ZA BOŽÍ OCHRANU, VEDENÍ A POŽEHNÁNÍ PRO IVETU BARTOŠOVOU A JOSEFA RYCHTÁŘE, ZA ROZMETÁNÍ SATANISMU A VŠEHO OKULTISMU V NAŠICH ZEMÍCH A VŠECH JEJICH AKTIVIT, ZA DUCHOVNÍ OČIŠTĚNÍ NAŠICH NÁRODŮ. ZA NÁROD A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU.

Jsme česko-slovenská modlitební skupina.

Jako každou sobotu, i dnes, skloníme se společně k modlitbám modlitební kampaně Ježíš lidstvu.

Sobotní modlitební kampaň Ježíš lidstvu bude vypadat následovně:

 

Příprava: Obětujme na tento úmysl sobotní mše svaté, kterých se zúčastníme. Jděme ke zpovědi, svatému přijímání, zúčastněme se adorací Božího Těla, konejme poutě, postěme se, modleme se během dne. Nedělní ranní/ dopolední mši obětujeme na tento úmysl. Tou tuto konkrétní naši modlitební kampaň zakončíme.

SAMOTNOU MODLITEBNÍ KAMPAŇ ODSTARTUJEME V SOBOTU, 27.7. 2013, ÚDEREM 19 HODINY.

Zapálíme posvěcené svíce, pokřižujeme se svěcenou vodou.

ZAČNEME Modlitbou modlitební kampaně Pána Ježíše (č.96) /na: www.varovani.org/Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny:

 

Ó, můj nejdražší Ježíši, prosím, požehnej nám a ochraňuj nás, Tvoji skupinu modlitební kampaně, abychom se stali imunní ke zlým útokům ďábla a všem zlým duchům, kteří nás mohou trápit při této svaté misi za záchranu duší.

Kéž zůstaneme věrní a silní a vytrváme ve chválení Tvého Svatého Jména před světem a nikdy se nevzdáme našeho úsilí šířit Pravdu Tvého Svatého Slova. Amen.“

Následuje samotné tělo naší modlitební kampaně, ve sledu: MODLITBA PÁNĚ, ZDRÁVAS MARIA, POKRAČUJEME KORUNKOU K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ, SVATÝM RŮŽENCEM, MODLITBOU K SVATÉMU ARCHANDĚLI MICHAELOVI. Poté: AMBROSIÁNSKÝ CHVALOZPĚV, LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU, MODLITBA K ZASVĚCENÍ SRDCI JEŽÍŠOVU, LITANIE LORETÁNSKÁ, LITANIE KE VŠEM SVATÝM, LITANIE K SVATÝM OCHRÁNCŮM NAŠÍ VLASTI (viz v českém Katolickém kancionálu od 061 až 069). Pokračujeme modlitbami z: www.varovani.org, ve sledu: Litanie 1-5, modlitby 1-112, protkáváme biblickými Žalmy.

Další silné modlitby – podle vlastního uvážení. (Velmi doporučuji kupř. modlitby na této mé stránce zveřejněné, v rubrice: Modlitby pro zednáře, totéž na stránce: Modlitby pro každého. Jsou velmi silné!)

ZÁVĚR: Zapojení do modliteb kampaně zakončíme opět modlitbou č. 96: Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny, viz výše. Celou tuto naši konkrétní sobotní modlitební kampaň pak zakončíme na nedělní ranní/ dopolední mši svaté, kterou na tento úmysl osobně soukromě obětujeme.

Pro bratry a sestry křesťany – nekatolíky: Záleží na vás, k jakým modlitbám se přidáte či jaké jiné silné modlitby se budete v tomto čase s námi modlit. Konkrétně prosím jistě o biblické Žalmy. Děkuji.

JAK KONKRÉTNĚ SE BUDEME MODLIT? Začneme společně v 19 hodin (ve sledu modliteb, viz výše.) Je možno dělat přestávky a kdykoli se zase k modlitbám připojit. Je možno přistoupit k modlitbám také později, kdykoli během času kampaně a zůstat tak dlouho, podle vlastního uvážení. Než vaše zapojení do modlitební kampaně ukončíte, ukončete, prosím, opět modlitbou č. 96, jako jsme i začali – Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny. V každé modlitební kampani jste plně svobodní, i kdybyste se měli přidat jedinou modlitbou. (Čím více a déle zůstanete s námi na modlitbách, tím ale samozřejmě lépe.) Já pojedu modlitby od 19 hodin do cca 2 hodin do rána. (Bude-li potřeba déle, pak zůstanu na modlitbách déle.)

Společně pak všichni tuto konkrétní sobotní modlitební kampaň zakončíme ranní/ dopolední nedělní mší svatou, kterou na tento úmysl osobně soukromě obětujeme.

Upozornění: Znovu nabádám každého, aby se řídil radami, které na své stránce pro vás zveřejňuji. Nejsou to mé vlastní rady, ale naléhání Pána Ježíše. Říká nám, že jako první musíme chránit sami sebe. Není se čeho bát, ale rady vezměmě naproto vážně. Podívejte na mě: jsem mezi hlavními v zaměření se Antikrista , přesto jsem v plném Božím pokoji. A ochrana a požehnání se přenáší/přelévá na nejbližší, na rodinu, ač ta nemusí být duchovně tak daleko. Z ničeho tak obavy nemějme, ale rady našeho Pána dodržujme: To jest: V KAŽDÉM PŘÍPADĚ PŘIJMOUT BOŽÍ PEČEŤ https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

to je zásadní, zvlátě nyní, když Antikrist je už na světě. Je to zcela zásadní ochrana proti němu. (Ať je člověk jakéhokoli vyznání.) Svěcená voda, Benediktýnský kříž, posvěcené svaté obrázky, svěcenou vodou vykropit rohy domova, posvěcené svíce, opakovala bych se stále dokola. Zachovávejme, prosím, co nám Pán Ježíš říká. Máme chránit jako první sebe. Tak, jak nám už mnohokrát řekl. Všechnu potřebnou ochranu máme od Něho, všechnu potřebou ochranu nám náš Pán dává, my ji ale máme také přijmout. Zůstávejte v pokoji.

Takže, má milá Boží armádo: Vytasme naše duchovní zbraně, naši duchovní zbroj, oblečeni v Pána Ježíše Krista, se štítem víry, kopím Svatého Jiří, s armádou Svatého Archanděla Michaela, v náručí Blahoslavené Panny Marie, která Hadovi/Satanovi, rozšlápne hlavu. A přidejme se k modlitbám celého Nebe, spojme se v modlitbách a modlitbami s naší milovanou Nebeskou rodinou, všemi svatými, mučedníky Církve, učedníky Pána Ježíše a andělskými chóry.

Když Bůh s námi – kdo proti nám?!

Nechť náš Milostivý Pán požehná tuto sobotní modlitební kampaň, k Jeho Chvále a Slávě a zahrnuje Milostí a Svou ochranou a nebeskými dary každého, kdo se s upřímným srdcem v lásce a dobré vůli k modlitbám přidá.

Na přímluvu Blahoslavené Matky Boží Panny Marie, která Hadovi (tj. Satanovi) rozšlápne hlavu

Petra Bostlová

Na modlitební shledanou dnes, v sobotu

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

Reklamy
Červenec 2013
Po Út St Čt So Ne
« čvn   srp »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
%d bloggers like this: