VYHLAŠUJI MODLITEBNÍ KAMPAŇ, NA STŘEDU, 3.7. 2013: NA ÚČEL: ZA ZASVĚCENÍ RUSKA NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE, ZA VYSVOBOZENÍ, OCHRANU, POŽEHNÁNÍ A PŘIVEDENÍ DO BEZPEČÍ AMERIČANA SNOWDENA, ZA VYSVOBOZENÍ VŠECH ANTIKRISTEM POLAPENÝCH DUŠÍ A JEJICH OBRÁCENÍ SE K BOHU, ZA OCHRANU, POŽEHNÁNÍ A VEDENÍ PRO PANA POLICEJNÍHO PREZIDENTA ČERVÍČKA A JEHO SPOLUPRACOVNÍKY, ROBERTA ŠLACHTU A JEHO SPOLUPRACOVNÍKY, PANA PREZIDENTA ZEMANA, BUDOUCÍCH MINISTRŮ PANÍ BENEŠOVÉ A PANA PECINY, PANA PREMIÉRA RUSNOKA A ČLENY JEHO VLÁDY PODLE BOŽÍ VŮLE, ZA ÚPLNÉ ZASTAVENÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ BÝVALÝCH ZEDNÁŘŮ, ZA ÚPLNÉ ZASTAVENÍ NÁKAZY TZV. VLKOVINY A VŠECH DALŠÍCH 666 NÁKAZ. ZA OBRÁCENÍ SE VŠECH ZEDNÁŘŮ K BOHU. ZA NÁROD A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU


VYHLAŠUJI MODLITEBNÍ KAMPAŇ, NA STŘEDU, 3.7. 2013: NA ÚČEL: ZA ZASVĚCENÍ RUSKA  NEPOSKVRVNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE, ZA VYSVOBOZENÍ, OCHRANU, POŽEHNÁNÍ A PŘIVEDENÍ DO BEZPEČÍ AMERIČANA SNOWDENA, ZA VYSVOBOZENÍ VŠECH ANTIKRISTEM POLAPENÝCH DUŠÍ A JEJICH OBRÁCENÍ SE K BOHU,  ZA OCHRANU, POŽEHNÁNÍ A VEDENÍ PRO PANA POLICEJNÍHO PREZIDENTA ČERVÍČKA A JEHO SPOLUPRACOVNÍKY, ROBERTA ŠLACHTU A JEHO SPOLUPRACOVNÍKY, PANA PREZIDENTA ZEMANA, BUDOUCÍCH MINISTRŮ  PANÍ BENEŠOVÉ A PANA PECINY, PANA PREMIÉRA RUSNOKA A ČLENY JEHO VLÁDY PODLE BOŽÍ VŮLE, ZA ÚPLNÉ ZASTAVENÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ BÝVALÝCH ZEDNÁŘŮ,  ZA ÚPLNÉ ZASTAVENÍ NÁKAZY TZV. VLKOVINY A VŠECH DALŠÍCH 666 NÁKAZ. ZA OBRÁCENÍ SE VŠECH ZEDNÁŘŮ K BOHU. ZA NÁROD A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU

Posted by ⋅ Červen 26, 2013

VYHLAŠUJI MODLITEBNÍ KAMPAŇ, NA STŘEDU, 3.7. 2013: NA ÚČEL: ZA ZASVĚCENÍ RUSKA  NEPOSKRVNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE, ZA VYSVOBOZENÍ, OCHRANU, POŽEHNÁNÍ A PŘIVEDENÍ DO BEZPEČÍ AMERIČANA SNOWDENA, ZA VYSVOBOZENÍ VŠECH ANTIKRISTEM POLAPENÝCH DUŠÍ A JEJICH OBRÁCENÍ SE K BOHU,  ZA OCHRANU, POŽEHNÁNÍ A VEDENÍ PRO PANA POLICEJNÍHO PREZIDENTA ČERVÍČKA A JEHO SPOLUPRACOVNÍKY, ROBERTA ŠLACHTU A JEHO SPOLUPRACOVNÍKY, PANA PREZIDENTA ZEMANA, BUDOUCÍ MINISTRY PANÍ BENEŠOVÉ A PANA PECINY, PANA PREMIÉRA RUSNOKA A ČLENY JEHO VLÁDY PODLE BOŽÍ VŮLE, ZA ÚPLNÉ ZASTAVENÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ BÝVALÝCH ZEDNÁŘŮ,  ZA ÚPLNÉ ZASTAVENÍ NÁKAZY TZV. VLKOVINY A VŠECH DALŠÍCH 666 NÁKAZ. ZA OBRÁCENÍ SE VŠECH ZEDNÁŘŮ K BOHU. ZA NÁROD A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU

Jsme česko-slovenská modlitební skupina.

 

I tuto středu, 3.7., skloníme se k modlitám naší modlitební kampaně. Na úmysl, viz výše.

Naše středeční modlitební kampaň Ježíš lidstvu bude vypadat následovně:

 

Příprava: Obětujme na tento úmysl středeční mše svaté, kterých se zúčastníme. Jděme ke zpovědi, svatému přijímání, zúčastněme se adorací Božího Těla, konejme poutě, postěme se, modleme se během dne.

 

SAMOTNOU MODLITEBNÍ KAMPAŇ ODSTARTUJEME VE STŘEDU,3.7. 2013, ÚDEREM 19 HODINY.

Zapálíme posvěcené svíce, pokřižujeme se svěcenou vodou.

ZAČNEME Modlitbou modlitební kampaně Pána Ježíše (č.96) /na: www.varovani.org/Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny:

Ó, můj nejdražší Ježíši, prosím, požehnej nám a ochraňuj nás, Tvoji skupinu modlitební kampaně, abychom se stali imunní ke zlým útokům ďábla a všem zlým duchům, kteří nás mohou trápit při této svaté misi za záchranu duší.

Kéž zůstaneme věrní a silní a vytrváme ve chválení Tvého Svatého Jména před světem a nikdy se nevzdáme našeho úsilí šířit Pravdu Tvého Svatého Slova. Amen.“

 

Následuje samotné tělo naší modlitební kampaně, ve sledu: MODLITBA PÁNĚ, ZDRÁVAS MARIA, POKRAČUJEME KORUNKOU K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ, SVATÝM RŮŽENCEM, MODLITBOU K SVATÉMU ARCHANDĚLI MICHAELOVI. Poté: AMBROSIÁNSKÝ CHVALOZPĚV, LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU, MODLITBA K ZASVĚCENÍ SRDCI JEŽÍŠOVU, LITANIE LORETÁNSKÁ, LITANIE KE VŠEM SVATÝM, LITANIE K SVATÝM OCHRÁNCŮM NAŠÍ VLASTI (viz v českém Katolickém kancionálu od 061 až 069). Pokračujeme modlitbami z: www.varovani.org, ve sledu: Litanie 1-5, modlitby 1-108, protkáváme biblickými Žalmy.

 

Další silné modlitby – podle vlastního uvážení. (Velmi doporučuji kupř. modlitby na této mé stránce zveřejněné, v rubrice: Modlitby pro zednáře, totéž na stránce: Modlitby pro každého. Jsou velmi silné!)

 

ZÁVĚR: Zapojení do modliteb kampaně zakončíme opět modlitbou č. 96: Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny, viz výše.

 

Pro bratry a sestry křesťany – nekatolíky: Záleží na vás, k jakým modlitbám se přidáte či jaké jiné silné modlitby se budete v tomto čase s námi modlit. Konkrétně prosím jistě o biblické Žalmy. Děkuji.

 

JAK KONKRÉTNĚ SE BUDEME MODLIT? Začneme společně v 19 hodin (ve sledu modliteb, viz výše.) Je možno dělat přestávky a kdykoli se zase k modlitbám připojit. Je možno přistoupit k modlitbám také později, kdykoli během času kampaně a zůstat tak dlouho, podle vlastního uvážení. Než vaše zapojení do modlitební kampaně ukončíte, ukončete, prosím, opět modlitbou č. 96, jako jsme i začali – Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny. V každé modlitební kampani jste plně svobodní, i kdybyste se měli přidat jedinou modlitbou. (Čím více a déle zůstanete s námi na modlitbách, tím ale samozřejmě lépe.) Já pojedu modlitby od 19 hodin do cca 2 hodin do rána. Bude-li třeba déle, pak zůstanu na modlitbách déle.

 

Upozornění: Znovu nabádám každého, aby se řídil radami, které na své stránce pro vás zveřejňuji. Nejsou to mé vlastní rady, ale naléhání Pána Ježíše. Říká nám, že jako první musíme chránit sami sebe. Není se čeho bát, ale rady vezměmě naproto vážně. Podívejte na mě: jsem mezi hlavními v zaměření se Antikrista , přesto jsem v plném Božím pokoji. A ochrana a požehnání se přenáší/přelévá na nejbližší, na rodinu, ač ta nemusí být duchovně tak daleko. Z ničeho tak obavy nemějme, ale rady našeho Pána dodržujme: To jest: V KAŽDÉM PŘÍPADĚ PŘIJMOUT BOŽÍ PEČEŤ https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

to je zásadní, zvlátě nyní, když Antikrist je už na světě. Je to zcela zásadní ochrana proti němu. (Ať je člověk jakéhokoli vyznání.) Svěcená voda, Benediktýnský kříž, posvěcené svaté obrázky, svěcenou vodou vykropit rohy domova, posvěcené svíce, opakovala bych se stále dokola. Zachovávejme, prosím, co nám Pán Ježíš říká. Máme chránit jako první sebe. Tak, jak nám už mnohokrát řekl. Všechnu potřebnou ochranu máme od Něho, všechnu potřebou ochranu nám náš Pán dává, my ji ale máme také přijmout. Zůstávejte v pokoji.

 

Takže, má milá Boží armádo: Vytasme naše duchovní zbraně, naši duchovní zbroj, oblečeni v Pána Ježíše Krista, se štítem víry, kopím Svatého Jiří, s armádou Svatého Archanděla Michaela, v náručí Blahoslavené Panny Marie, která Hadovi/Satanovi, rozšlápne hlavu. A přidejme se k modlitbám celého Nebe, spojme se v modlitbách a modlitbami s naší milovanou Nebeskou rodinou, všemi svatými, mučedníky Církve, učedníky Pána Ježíše a andělskými chóry.

Když Bůh s námi – kdo proti nám?!

 

Nechť náš Milostivý Pán požehná tuto středeční modlitební kampaň, k Jeho Chvále a Slávě a zahrnuje Milostí a Svou ochranou a nebeskými dary každého, kdo se s upřímným srdcem v lásce a dobré vůli k modlitbám přidá.

Na přímluvu Blahoslavené Matky Boží Panny Marie, která Hadovi (tj. Satanovi) rozšlápne hlavu

Petra Bostlová

 

Na modlitební shledanou ve středu

 

 

Reklamy