Dopadeni zednářským vedením? Přijali jste Boží pečeť? Nic se tedy neděje!


Dopadeni zednářským vedením? Přijali jste Boží pečeť? Nic se tedy neděje!

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Informace pro vás, abyste ukončila modlitební kampaň

Datum:

2013-05-22 14:34

Odesílatel:

<putgarden@seznam.cz>

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Bostlová,

Satanael (pozn. Antikrist) nás navedl na tyto tři špehy a pátráme po dalších, kteří vám píšou. Protože si nemůžeme dovolit žádný skandál a víme že jste jim zajistila Boží ochranu, vyděsili jsme je a nechali je podepsat mlčenlivost. Nebudou souzeni před (pozn. zednářským) Obedienčním soudem, ani nebudou nijak postiženi, dostávají od nás trvalou podmínku a budou bezpečnostně sledováni. Nebudou již smět psát si s vámi.

Satanael (pozn. Antikrist) je nesmírně slitovný a jak vidíte, za jeho vlády se neudála žádná vražda, žádné neštěstí (pozn. to vše teprve příjde!), vše je demokratické a lidumilné. Kéž byste i vy se obrátila od falešného proroka Ježíše směrem k našemu Pánu (pozn. Antikristu), který dlí v Praze (pozn. v pražském Templu) a čeká, kdy před ním pokleknete.

Ještě dnes budou tito tři propuštěni z obedienčního výslechu a povedou nadále vlastní občanský život. Přiznali se, že vámi byli očarováni a zmanipulováni a že jste jim nepěknými kouzly vedla jejich životy a stavěla je proti našemu Pánu Satanaelovi (pozn. Antikristu). Jask vidíte, jsme lepší než vy křesťané.

Věřím, že nyní po vyschnutí posledních zdrojů informací polevíte ve své autorské činnosti a nebudete již o nás sepisovat hlouposti. My se jen v klidu modlíme a vše děláme podle zákona. Opatrujte se a přemýšlejte nad sebou.

Martinicus (pozn. Martin C. Putna)

bratr profesor

KN“ (pozn. král novic)

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Re: telefonáty

Datum:

2013-05-22 14:28

Odesílatel:

 

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Petro,

dopadli nás, sedíme tu s …., …. a čeká nás obedienční vazba. Přijali jsme nabídku KN Martinice (pozn. M.C.Putny), že podepíšeme mlčenlivost, budeme souhlasit s neustálým dohledem. Za výměnu budeme zproštěni obedienčního soudu a nebude s námi jednáno jako se zajatci, neobdržíme čip. Tuto nabídku jsme všichni tři přijali. Je mi to moc líto, co se stalo. Smíme vám o tom napsat, ale již vás bohužel nesmíme kontaktovat.

Martinicus (pozn. M.C.Putna) vzkazuje, že bude slitovný a nic se nám nestane, zůstanou nám naše úřady, ale bere nám i do budoucna možnost vykonávat úřady v rámci obedience. …. také přišel o post …. a již se nesmí takto titulovat.

Tento e-mail vám píšu pod dozorem a tlakem, kterému jsme museli podlehnout. Bylo nám řečeno, že pozavírali také všechny ostatní zvědy a učinili jim totožnou nabídku. Přesto pravděpodobně ještě existují jiní bratři a tyto oni budou dále hledat. Chápejte prosím naši lidskou situaci. Musíme přijmout jejich nabídku a být jejich vazaly, pokud si chceme zachovat vše, co dnes máme.

Je mi to opravdu hrozně moc líto a přesto vám chci ještě jednou poděkovat, protože právě díky vám učinil Král Novic (pozn. M.C.Putna) vstřícný krok, abyste o všem nepsala a nebude nám dávat čip. Jsme za to rádi, všichni tři včetně …. jsme shodně odmítli čip a slíbili slepou poslušnost i bez čipu.

…..

bratr v podmínce“

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Vyhráli jsme nad vaším Zemanem

Datum:

2013-05-22 14:37

Odesílatel:

<putgarden@seznam.cz>

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Jse si již vědoma naší síly po příchodu našeho Pána? (pozn. Antikrista)

http://www.novinky.cz/domaci/302659-zeman-putnu-profesorem-nakonec-jmenuje-dekret-mu-ale-do-ruky-neda.html

Zkrátka jak vidíte, vyhráli jsme a vy již nic nepište.

Martinicus“ (pozn. M.C.Putna)

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Postavil se za mě bratr Vlk

Datum:

2013-05-22 14:39

Odesílatel:

<putgarden@seznam.cz>

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Na stranu Putny se mezi posledními postavil například kardinál Miloslav Vlk. Řekl, že mu Zemanův zásah do svobody akademických orgánů připomíná totalitní kádrování. [celá zpráva]

http://www.novinky.cz/domaci/302659-zeman-putnu-profesorem-nakonec-jmenuje-dekret-mu-ale-do-ruky-neda.html

Tady vidíte, kam vaše modlitby vedou, já samozřejmě vím, že nelžete, ale chápejte, lidi to nezajímá pravda, oni žijou naši realitu, prosím modlete se sama pro sebe a nechte nás na pokoji.

Martinicus“ (pozn. M.C.Putna)

 

 

Můj pozdrav všem dopadeným přátelům:

Moji milí, stateční vojáčci,

vy všichni, kteří jste byli dopadeni, vy všichni současní, ale taktéž vy budoucí.

/Ano, budete existovat i vy budoucí./

Chci vás tímto upozornit na mnoho velmi zásadních faktů. Které se tímto dopadením vám všem očividně projevily. Chci to učinit pro vás, stejně jako pro všechny z vás budoucí.

Všimněte si zásadních věcí: a) proč s vámi jedná zednářské vedení „slitovně“, b) proč vás odhalili až nyní.

Řeknu vám tu odpověď : To, že jste přijali Boží pečeť – oni na vás už nemohou! To je tím pravým důvodem (!), proč vás neženou na očipování, dokonce vás nechají bez obedienčního soudu, dokonce zůstanete ve vašem současném zařazení ve společnosti atd. Jste už vyděleni pro jinou sféru! Pro tu Boží, kam už jejich zlé pikle nesahají.

 

NO NENÍ TO ÚŽASNÉ?? Jen pomněte, když uprchlo z obedience oněch 30 lidí z vás  ke Kristu. Uprchli, skrývali se, uprchli úplně z dohledu obedience. Zkrátka velká akce.

Už tehdy jsem věděla, že to dnes již není nutné. Ano. Ta odpověď tkví: a) svobodnou vůlí chtít se z obedience vyvázat, b) začít se pravidelně modlit k Pánu Bohu, skrze Krista Ježíše a o pomoc prosit také Pannu Marii (modlitby máte zde na mé stránce, v rubrice: Modlitby a rady…Také budete potřebovat exorcistickou modlitbu, od regulérního církevního exorcisty, jinak by vás to stále táhlo zpátky do Temnoty, ani byste nevěděli jak a proč vlastně, natožpak od 3. stupně zasvěcení), c) odmítnout čip (!!) a PŘIJMOUT BOŽÍ PEČEŤ. (A poté se modlitbu Boží pečeti pravidelně každý den modlit, spolu s ostatními modlitbami. Vše, jak a co pro vás zveřejňuji zde na mých stránkách, viz rubrika: Modlitby a rady…)

 

Ano, moji přátelé. Odejít z obedience už vůbec nemusí znamenat strach a skrývání se. (!) Stát se celoživotním uprchlíkem na útěku. Ale přijmout Boží pečeť (a dál vrůstat v Ježíše Krista, žít s Ním každý den) – a hrdě, se vztyčenou hlavou, v Kristově svobodě a Jeho pokoji, dál žít svůj občanský život. Ve svém prostředí, se svými přáteli, se svými milovanými.

 

Vím, že to pro vás muselo být včera, když vás polapili, moc těžké. Věřím však, že v modlitbách jste ten počáteční šok ze sebe již setřásli a uvědomili si spoustu věcí.

Hlavně, prosím, neučiňte žádný krok zpět! To znamená: Už žádné černé mše, ať v kostelích či v Templu. Do Templu už nechodit vůbec! (- Duchovně byste se tam znečistili.)

Moji milí. V modlitbách jsme spolu spojeni

Žehnám Vás křížem Kristovým

a odporoučím do láskyplného náručí Panny Marie a v její ochranu a přímé vedení.

Pokoj vám

Vaše Petra

www.varovani.org

http://bostlova.blog.idnes.cz/c/310789/Prirucka-Jak-uz-nebyt-satanistou-Jak-se-navzdy-vyvazat.html