ANTIKRIST, MARTIN C. PUTNA, ZOMBIES A SATANOVA ARMÁDA NEŽIVÝCH.


ANTIKRIST, ZEDNÁŘ MARTIN C. PUTNA, ZOMBIES A SATANOVA ARMÁDA NEŽIVÝCH.

Udělejte si, prosím, obrázek sami. E-mailová komunikace, především zednáře Martina C. Putny. Z dnešního dne. 

/Toto bezprostředně předcházelo: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/17/antikrist-z-templu-zahajuje-svou-cinnost-a-prvni-snazivci-se-sbihaji/

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Re: Dotaz

Datum:

2013-05-17 15:37

Odesílatel:

<putgarden@seznam.cz>

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Spasitel (pozn. Antikrist Satananel) chce kvůli vám opustit Českou republiku! Směrem na východ! Modlíme se, aby tu zůstal!

Martinicus“ (pozn. Martin C. Putna)

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Re: Dotaz

Datum:

2013-05-17 15:40

Odesílatel:

<putgarden@seznam.cz>

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Přidejte se! Umí veliké věci přesně jako Ježíš kristus! Nosíme mu mrtvá těla těsně po smrti a on je oživuje, je schopen jim vdechnout Duši! To je přece důkaz jeho Božského původu, vy ani já to neumíme! Nosíme mu je od včera a již oživil 30 lidí!“ (pozn. Martin C. Putna)

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Re: Dotaz

Datum:

2013-05-17 15:41

Odesílatel:

<putgarden@seznam.cz>

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Až se rozkřiknou jeho léčitelské schopnosti, nic vás nezastaví! Lidé za ní půjdou, protože dokáže ovládnout jejich smrt a vrací jim život! Onje Vykupitel!“ (pozn. Martin C. Putna)

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Re: Nejmenování profesury

Datum:

2013-05-17 15:52

Odesílatel:

<putgarden@seznam.cz>

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Spasitele a Vykupitele jsem již potkal tváří v tvář! je nádherný!“ (pozn. Martin C. Putna)

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Re: Dotaz

Datum:

2013-05-17 15:54

Odesílatel:

<putgarden@seznam.cz>

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Ježíš je výmysl! Ale On žije! Noste i vy mrtvá těla a vracejte je spolu s ním do života!“  (pozn. Martin C. Putna)

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Re: Dotaz

Datum:

2013-05-17 15:58

Odesílatel:

<putgarden@seznam.cz>

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Neumřou! Staví z nic armádu, poslouchají ho na slovo a mluví aramejsky!“ (pozn. Martin C. Putna)

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Vidíš, Satanael triumfuje první den naší snahy!

Datum:

2013-05-17 16:21

Odesílatel:

<putgarden@seznam.cz>

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Tak co ten tvůj Kristus, kde je? Podívej, už Zeman ustupuje! je zcela na kolenou a podepíše! Chvála Satanaelu! http://www.novinky.cz/domaci/302259-zeman-o-putnovi-jsem-jeste-nerozhodl-je-na-to-cas.html“ (pozn. Matin C. Putna)

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Re: Dotaz

Datum:

2013-05-17 17:15

Odesílatel:

<putgarden@seznam.cz>

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Dává život, budu jeho teolog!“ (pozn. Martin C.Putna)

Ano. Teolog smrti.

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Můj Pán je v Templu

Datum:

2013-05-17 15:57

Odesílatel:

<putgarden@seznam.cz>

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Nám připadá lidské tělo krásné a máme k němu, aspoň v naší kultuře, dost zřetelnou úctu. Těší se pro nás určité nedotknutelnosti. Rozhodně větší než třeba k tělu zajíce, kterého nám většinou nečiní problém stáhnout a sníst. O úroveň níže pak pro nás jsou další těla, třeba plazí nebo hmyzí. Chrousta už nesníme, většinou se nám oškliví na něj jen sáhnout. U lidského těla jsme na rozpacích: Máme ho zřejmě natolik identifikované s daným člověkem (protože právě v této podobě jsme ho za života viděli vystupovat a jednat), že se nám zdá jako by tato jeho podoba byla on. Tak vlastně působí člověk ve svém těle ještě po smrti a to snad také dává mrtvému tělu určitý půvab. Vskutku jsem viděl mrtvá těla, která byla krásná jako by na nich spočíval poslední polibek duše na rozloučenou.

Teď bych měl učinit poznámku. Použil jsem slovo duše a měl bych vysvětlit, co tím míním. V tomto textu nechci používat pojem „duše” v nějakém příliš specifickém smyslu. Používám ji tedy tak, jak ji bylo zvykem užívat v křesťanské tradici, jde tedy spíše o jakési Augustinsko-novoplatonské, nežli Aristotelsko-alchymické, nebo theosofické pojetí duše. Duší zde míním souhrn veškerých vyšších funkcí člověka, individualizovaných i neindividualizovaných. Mohli bychom říci, že je to člověk při zanedbání, odečtení jeho pomíjivé hmotné podstaty.

Ale také se setkáváme se smrtí v úplně jiné podobě a dnes díky sdělovacím prostředkům, hlavně televizi, je to stále snadnější: Jde o těla znetvořená násilnou smrtí, těla v nichž se zračí odpor a hrůza násilného odchodu, ať už byl způsoben lidskou rukou, nebo neštěstím (případně neštěstím, jež řídila lidská ruka). A tady nás naplní hrůza: Podvědomě jaksi cítíme, že bychom se měli i takovému tělu obdivovat, ale to, jakým způsobem s ním bylo naloženo, ať už úmyslně či neúmyslně, je pro nás porušením tabu, porušením posvátného prostoru, neočekávaným a nevítaným dotykem mocného posvátna, rouháním. Vidíme, že zde jakoby duši bylo její panství a sídlo vyrváno násilně a díky jakési neosobní síle (tedy nikoli vůli formované vědomím) tak nabyly vrchu fyzikální procesy , hmota vítězí nad duší. Můžeme zároveň cítit, že i ona duše, která v takovém těle „přebývala” zřejmě je tímto násilím zraněna a poškozena, že se jaksi nestačila se svým tělem „pokojně rozloučit” a že tudíž je stále vázána nějakým způsobem k okolnostem této smrti a k hmotnému světu. A nevnímá to jen ona sama i okolní svět je tím zasažen; to je ten známý „hlas krve”, jak jej známe například ze Starého Zákona.

Nicméně je podivuhodné, jak sama Smrt se dokáže podivuhodně s obojím vyrovnat: k jejímu cíli – obnově života skrze jeho negaci, skrze jeho vyostřenou konečnost – poslouží stejně dobře pokojná smrt učencova, jako násilný masakr na tisíci nevinných. Pravda, to je pohled z veliké dálky a člověk, přímo zasaženým nějakým takovým „strašným” děním se často bouří a ptá se, proč věci ztrácejí svůj přirozený řád a dochází k takovým orgiím krutosti, jaké dnes, díky zvětšovací optice médií, máme možnost podrobně sledovat na různých místech světa. Neměli bychom ale zapomínat, že takové vybočení z řádu je odedávná známou a skoro všudypřítomnou zkušeností lidstva: zkušenost války se vší její krutostí a bezohlednou ničivostí patří k archetypální výbavě lidstva – její bohové (a bohyně!), často nepředstavitelně krutí, jsou snad ve všech Panteonech na světě. Evropské lidstvo má tendenci zahlazovat tuto zkušenost, zatlačovat ji do nevědomí. Mohli bychom to s Nietzschem nazvat apollinským snem lidstva. Ale ještě za středověku a na prahu renesance si byli lidé velmi dobře vědomi této ničivé duchovní mohutnosti. Doklad o tom podávají například Chaucerovy Canterburské příběhy – Příběh rytíře s nádherným vylíčením martického a saturnského charakteru. Až později, snad také díky šíření křesťanství, které vlastně až v pozdním středověku prosáklo i lidovými vrstvami a zatlačilo přirozenější, pohanské vnímání světa, se z Marta stává taková ta figura na válečném voze, která se pěkně vyjímá na barokních freskách a obrazech. Ono původní martické tremendum přešlo v oné době na Smrt; tak vidíme hlavně v pozdním středověku a v baroku pompézní triumfy smrti, kdy smrt kosí (jen pod čarou: kosa je vynález z přelomu 13. a 14. století) lidi po tisících. Tím byla smrt zatížena dalšími významy, které původně pro středověkého člověka neměla. Zkusme nyní odhlédnout od těchto novějších významů a podívat se na smrt a její působení na člověka a lidské tělo bez těchto postranních významů „válečného šílenství”, nebo „krvavých orgií”.

Smrt většinou vnímáme jako konec. Když se ale podíváme, jak působí na těla, jde spíše o začátek: smrtí se dává do pochodu určitý proces, který nazýváme rozkladem. Při něm se především mění, rozpouští doposud pevný tvar, jaký tělo/těleso zaujímalo. Jeho hmota, „podstata” se mění také, ale méně a pozvolněji. Rostliny uvadají, živočišná těla hnijí a rozkládají se. Tím má smrt blízko k alchymickému principu mercurium a také k lásce. Není určitě náhodou, že mají témata lásky a smrti v literatuře a v mytologii k sobě tak blízko. Co je ale výsledkem takového procesu? Výsledkem je naprosté odstranění, zmizení těla. Přesto jsou ale v lidském těle určité části, které rozkladu vzdorují – po člověku ještě dlouho zůstávají jeho kosti. Možná právě tato disharmonie je zčásti pramenem toho, jak nepříjemně na mnohé z nás setkání s lidskými kostmi nebo lidskou kostrou působí. Asi bychom přijali, kdyby v okamžiku smrti, celá fyzická podstata člověka kamsi zmizela, a my bychom pouze spekulovali zdali je ještě něco jiného pro toho člověka podstatného, co případně je jeho nějakým pokračováním a kam se to podělo. Ale máme tady ty kosti. Ty nám staví nepříjemné otázky. Jako by říkaly: Toto zde je ta trvanlivá část člověka, není žádná jiná; vidíš , že vše ostatní propadlo zkáze. Skutečně, vidíme-li, jak rychle svaly, ostatní měkké tkáně, tělesné tekutiny, nervy, mozek a vše ostatní propadá zkáze, jak můžeme uvěřit, že se uchová něco, ještě mnohem jemnějšího a nezachytitelnějšího? To je argument nesmírně pádný a těžko vyvratitelný. Ale v tomto okamžiku bych se rád vrátil k první části naší úvahy. Tam jsme se zabývali čtyřmi (2 x 2) možnými přístupy ke smrti, z nichž každý měl svou váhu a svá oprávnění. Nakonec jsme si z nich vybrali přístup jaksi nejméně podložený, přístup který do značné míře spočívá na víře a na naději a přidržíme se ho i nyní. Proto tvrdím, že nikoli (hamletovsky) život je/byl v lebce a časem z ní vyprchal (čímž se ona projevila jako mocnější a trvanlivější), ale že lebka a kosti jsou části, jakési usazeniny, zkonkrétnění-konkrece, životního procesu, které mají své místo v životě a nikde jinde!“

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

 

Datum:

17.5.2013

Odesílatel:

 

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Petro,

Martinicus (pozn. M.C.Putna) se prohlásil Králem Novicem z rozhodnutí samotného Satanaela.(pozn. Antikrista) Nabádá nás: kdo nevěříte, pojďte si vyslechnout osobně do Templu. On ho tam pustil a vypustil ho zase zpět!

Bude to tedy jinak, že Martinicis, bratr profesor se stane novým Králem králů z rzohodnutí Satanaela? Nebo si tu funkci nechá pro sebe? Pomozte, máme strach, protože který smrtelník si troufne zaklepat na dveře Templu! Nikdo tam nechodíme od středy, byli tam jen Behemoth (pozn. H. Kmoníček) a Martinicus (pozn. M.C.Putna), který má teď prezidentský spor“

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

 

Datum:

17.5.2013

Odesílatel:

 

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Petro,

co máme dělat? Diadochos (pozn. R. Bezák) ve snu viděl Satanaela a ten ho vyzval, aby uspořádal jeho transport do Bratislavy. Prosím podívejte se na to video. Co máme dělat?“

———- Původní zpráva ———-
Od: Róbert Diadochos <rbezak666@centrum.sk>
Datum: 17. 5. 2013
Předmět: Transport Satanaela do slovenského Templu

„Bratia a sestry,
 
http://www.youtube.com&#8230;..verím v Peklo!
 
Pripravenosť na tuto Lásku. Ponúkám českej obedienci, že si zoberieme nášho Pána Satanaela do Devínského Templu. Ponúkám transport o tejto sobote. Prídem nvštívit nášho Pána, povoláva si ma ku sebe, aby som prišiel. A já prídem
 
Diadochos (pozn. Róbert Bezák)
brat arcibiskup“
 
 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

 

Datum:

2013-05-17 15:33

Odesílatel:

 

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„.. Co víme od Martinica, Satanael pořád vypadá stejně jako ten líbezný chlapec“ 

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

 

Datum:

17.5.2013

Odesílatel:

 

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„…(pozn. Satanael, Antikrist) vytváří si armádu nemrtvých, dnes večer bude přednáška, kde nám bratr bude vyprávět kterak viděl že lidé mrtví vstali a chodili a normálně mluvili. Dokáže jim vrátit jejich Duši. Je to ďábelské, nevím, co tím sleduje, ale nezabíjí, on uzdravuje“

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Fwd: Sobotní černá mše svatá za účasti Spasitele

Datum:

17.5.2013

Odesílatel:

 

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„paní Petro, můžeme mu věřit?“

 

——– Původní zpráva ——–

Předmět:

Fwd: Sobotní černá mše svatá za účasti Spasitele

Datum:

17.5.2013

Odesílatel:

 

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Proč chce naše ženy?“

———- Původní zpráva ———-
Od: putgarden@seznam.cz
Datum: 17. 5. 2013
Předmět: Sobotní černá mše svatá za účasti Spasitele

„Bratři a sestry,

pod vedením nás zkušených teologů mě a bratra arcibiskupa  Diadocha (pozn. R. Bezáka) svoláváme na 22:00 do Templu setkání s Vykupitelem, s naším Pánem. (pozn. Antikristem) Chce vás všechny potkat a vložit vám svou pečeť na čele a na ruku. (pozn. NE! ODMÍTNĚTE! JE TO JEŠTĚ HORŠÍ NEŽ ČIPOVÁNÍ, JE TO PŘÍMÉ ČIPOVÁNÍ OD ANTIKRISTA!!) Chce vás otcovsky obejmout. Chce s vámi rozmlouvat. Chce oživit vaše mrtvé psy a kočky, chce vám ukázat, co nikdo jiný neumí. Chcem se s vámi seznámit.

Jeho podoba utekla po obedienci, ale ve skutečnosti je ještě krásnější! Je to náš Pán! A chce mít potomky s vašimi ženami! Přiveďte je, vysaďte antikoncepci, budujeme armádu!

Satanael (pozn. Antikrist) je náš Pán na této Zemi

Martinicus (pozn. M. C. Putna)

bratr protektor

bratr profesor“

——– Původní zpráva ——–

 

Předmět:

Re: Fwd: Sobotní černá mše svatá za účasti Spasitele

Datum:

17.5.2013

Odesílatel:

 

Adresát:

<kancelar@sdeo.cz>

„Myslíte, že kdyby moje žena měla dítě se Satanaelem, že by mělo duši?“

 

TAK TEDY: ZEDNÁŘI, DO TEMPLU UŽ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOZŘEJMĚ NECHOĎTE! OD ANTIKRISTA CO NEJDÁL, COPAK JSTE UŽ ZAPOMNĚLI NA JEHO GENEZI?? VAŠE ŽENY MU SAMOZŘEJMĚ NEDÁVEJTE! COPAK CHCETE DĚTI SE SATANEM! SATANAEL NEMÁ DUŠI! NENÍ ČLOVĚK! JE SATANŮV ZPLOZENEC! TĚLA, KTERÁ „OŽIVUJE“, TĚM NEVRACÍ DUŠI! JSOU TO TAKOVÁ ZOMBIES, NAPLŇUJE JE SVÝMI NEČISTÝMI DUCHY! ZNEUŽÍVÁ JEJICH TĚLA, NEJSOU TO UŽ TY LIDSKÉ BYTOSTI JAKO ZA JEJICH ŽIVOTA! ONI MRTVÍ JSOU! TO, ŽE CHODÍ, MLUVÍ A NA SLOVO HO POSLOUCHAJÍ, JE PROTO, ŽE JE, JEJICH MRTVÁ TĚLA, NAPLNIL NEČISTÝMI DUCHY! Pán Bůh jim pomoz…dojít pokoji.

A ČIPOVAT SE JÍM SAMOZŘEJMĚ NEDEJTE! ŽÁDNÉ JEHO ZNAČKY NA RUCE ANI ČELA NEPŘIJÍMEJTE! TOLIK PRÁCE NÁM TO DALO, ABYSTE DNESKA ČIPY UŽ NEMĚLI, COPAK SI JE NECHÁTE DÁT TEĎ PŘÍMO OD ANTIKRISTA??!

DRŽTE SE OD NĚJ CO NEJDÁL!

Modlíme se za vás.

Panna Maria vás všechny ochraňuj

Petra Bostlová

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/