MODLITBY (nejen) PRO ZEDNÁŘE III: Modlitby k Panně Marii a související


Modlitby (nejen) pro zednáře III: Modlitby k Panně Marii a související modlitby

Panna Maria je Ochránkyní proti Zlému. Je Matkou nás všech. Dostala Moc od Boha Otce rozšlápnout při posledním zápase Hadovi (tj. Satanovi) hlavu.

Na úvod: k Bohu Otci:

Modlitba ( od Anjela Strážneho )
„Všemohuci a večný Bože, zhliadni na nás svojou milostou a zachráň nás pred večným zatratením. Nedopusť,aby sme sa utápali v bahne hriechu. Pomôž nám prostrednictvom Svätého Ducha priniesť svoj život ako výkupné za svoje hriechy. Buď nám zárukou, že nezomrieme a nezostaneme v tme. Láskavosť a milosrdenstvo tvoje je veľké. Nech ho spozná celý svet, aby sa zachránili a vošieli do raja k Tebe, láskavý Otče. Buď nám oporou a bezpečím v časoch trápeniach a blúdenia. Otče náš, buď Pánom našich sŕdc a prebývaj v nás, ako Láska, naokolo sa rozlievajúca po celom svete. Amen.“

Krátká modlitba osvobození od Zlého podle P.Paula Faheda O.M.M.

„Ó, mocný Bože, v mene Ježiša Krista, Jeho prečistej Krvi a svatých rán, na trvalý príhovor Panny Márie, archanjela Michala, všetkých anjelov a svatých, zmiluj sa nado mnou, a odožeň odo mňa všetky diabolské sily a vplyvy, každú chorobu, všetok satanov jed, ľudskú závisť a nenávisť. Vznešená Kráľovná neba, majestátna Vládkyňa anjelov, ktorá si Bohom ustanovená byť ženou, ktorá rozšliapne hlavu Satana, teba pokorne prosím, v prítomnosti tvojich anjelských légií a zástupu všetkých svatých, pre tvoju moc, ktorú ti daroval sám všemohúci Boh, zažeň na útek démonov, ktorí bojujú proti mne. Svatí anjeli a archanjeli, bráňte ma a ochraňujte! V mene Ježiša Krista, v moci Jeho svatej Krvi, odíďte odo mňa všetky démonské mocnosti, utekajte k nohám Ježiša Krista a nikdy viac sa nevracajte spať. Nech s vami Ježis Kristus, Spasiteľ sveta, večný Víťaz, naloží podľa svojej sv. Vole. Amen.“

„Mamička naša rozšír milostiví účinok svojho plameňa lasky na celé
ľudstvo teraz i v hodine smrti našej. Amen.“ /To je orodovanie, ktorým
môžete oslepiť satana!/

Modlitba zasvěcení Panně Marii:

Panna Maria vo Fatime sľúbila víťaztvo Jej Nepoškvrneného Srdca. K tomuto víťaztvu prispejeme,ak sa všetci zasvätíme Jej Srdcu. MODLITBA ZASTAVENIA
„Maria, Matka  moja, zasväcujem sa Tvojmu Neposkvrnenemu Srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem,
Matka,že tí, ktorých ochraňuješ, su v bezpečí, a preto sa odovzdávam
Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.“

Zasvěcující modlitba SRDCI PANNY MARIE:
!Ó, Najdrahšie Srdce Márie,plné dobroty,ukáž svoju lásku k nám. Tvojho
srdca plameň, ó, Mária, nech zostúpi na všetkých ľudí. Nesmierne ťa
milujeme. Vštep do našich sŕdc pravú lásku, aby sme túžili po tebe. Ó,
Mária dobrotivá a pokorná srdcom, spomeň si na nás,keď hrešíme. Ty
vieš, že všetci ľudia hriešia. Ó,daj, aby sme prostrednictvom tvojho
najčistejšieho a materinského Srdca boli uzdravení od každej bolesti
duše. Ó,daj, aby sme mohli vidieť dobrotu tvojho materinského Srdca a
aby sme sa prostrednictvom plameňa Tvojho srdca obrátili. Amen.“

Zasvěcující modlitba k SRDCI JEŽÍŠOVU:

Ó,Ježišu,vieme,že si bol milostivý a že si za nás dal svoje Srdce. Je
korunované tŕňovou korunou a našimi hriechmi. Ó,vieme,že nás aj dnes
prosíš aby sme odpadli. Ježišu,spomeň si na nás,keď zhrešíme. Daj,aby
sme sa všetci milovali. Nech vymizne, nenávisť medzi ľuďmi. Prejav nám
svoju lásku. Vsetci ťa milujeme a túžime po tom,aby si nás svojím
pastierskym Srdcom ochraňoval pred hriechom. Príď do každého
srdca,Ježišu! Klop,klop na naše srdcia! Bud trpezlivý a neúnavný.
Stále sme uzavretí, lebo sme ešte dobre nepochopili tvoju lásku. Klop
neustále a daj, ó, dobrý Ježišu, aby sme ti otvorili srdce aspoň
vtedy, keď si spomenieme na tvoje útrpenie obetované za nás. Amen.

Zasvěcující modlitba Matce dobroty, lásky a milosrdenství (k Panně Marii)  „Ó matka moja, Matka dobroty, lásky a milosrdenstva, nesmierne ťa
milujem a nedávam sa ti. Svojou dobrotou, láskou a milostou ma
zachráň. Chcem byť tvoja. Nekonečné ta milujem a prosím ta,aby si ma
ochraňovala. Zo srdca ta prosím, Matka dobrotivá, daj mi svoju
dobrotu,aby som ňou ziskala nebo. Prosím ta o svoju nekonečnú lásku,
daj mi milosti, aby som mohla každého tak milovať, ako si ty milovala
Ježiša Krista. Prosím ta tiež o milosť, aby som mala porozumenie pre
teba. Úplne sa ti odovzdávam a želám si,aby si bola so mnou na každom
kroku, veď ty si plná milosti. A chcem,aby si nikdy nezabudla na tieto
milosti. A keby som ich stratila, prosím ta, trať mi ich. Amen.“

Růženec k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (modlí se a růženci)

Na začiatok :

Na česť päť Stävych Rán nášho Božského Vykúpiteľa prežehnáme sa
päťkrát za sebou.

Na veľké zrnká :

Bolestivé a Nepoškvrnené Srdce Panny Marie, oroduj za nás,ktorí sa k
Tebe utiekame!

Na malé zrnká :

Matička naša, zachráň nás skrze Plameň Lásky Svojho Nepoškvrneného Srdca!

Na dokončenie(trikrát):

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,ako bolo na počiatku, teraz aj naveky. Amen.

     *   *   *   *

Závěr: Matička naša, zachráň nás a rozšír milostiví účinok svojho Plameňa
Lásky na celé ľudstvo, teraz aj v hodine smrti nasej. Amen.

Deviatnik: Ježiša, Kráľa Všetkého Ľudstva. /Pro věřící chodící ke svatému přijímání, lze se jej modlit také za nevěřící, VELMI DOPORUČENÍHODNÉ/
Tento deviatnik pozostáva z deviatich po sebe nasledujúcich sv.
primaní,ktoré su obetované na počesť  Ježiša,Kráľa Všetkého Ľudstva.
Pán Ježiš povedal: Želám si,aby veriaca duša,ktorá si osvojí túto
pobožnost, konala deviatnik, pozostávajúcich z deviatich sv.primaní.
Nech mi obetuje deväť po sebe nasledujúcich sv primaní a ak je to
možné, v priebehu tejto doby nech vykoná aj sv.spoveď k mojej úcte, k
úcte Kráľovi Všetkého Ľudstva. Pán Ježiš poukazuje na to, aby priebehu
deviatich sv. primaní nebol prerušený. Nie je podmienkou dodržať deväť
po sebe nasledujúcich kalendárnych dni konania sv.primaníi. Tieto môžu
byť vykonané v ľubovoľných časových odstupoch. Služobník Pána Ježiša
dostal víziu o silnom a mimoriadnom účinku tohto deviatnika. Videl, že
Ježiš trpel svoj pohľad na nebo. Príležitostne deväťkrát dal rozkaz, a
v tom okamihu zostúpil anjel na Zem. Pán Ježiš to takto
vysvetlil:,,Dcéra moja,dušiam,ktoré mi chcú obetovať túto pobožnost,
poslem po jednom anjelovi zo všetkých deviatich anjelských chórov. Pri
každom sv. primaní zošlem jedného anjela, aby chranili túto dušu v
jeho pozemskom živote.“ Pán Ježiš chce, aby sme aj za iné duše
obetovali tento deviatnik a upozorňuje nás na to, aký potrebný je No v
dnešných časoch.,, Tento deviatnik nech konajú aj za iné duše ,aby aj
ony boli účastné na mojich prísľuboch,aby aj ony dostali mimoriadne
anjelske pomoci. Vyzývam svojich veriacich na takú horlivosť,aby mi
deviatnik obetovali ZNOVA A ZNOVA,aby som aj na ďalej mohol posielať k
vám svojich sv.anjelov na ochranu a pomoc takým dušiam, ktoré
deviatnik samé nevykonávajú. V súčasnosti, v čase konca časov, veľmi
narástla sila nepriateľa. Vidím,že moje deti su veľmi odkázané na moju
záchranu.“ Pán Ježiš vo svojej veľkodušnosti sľúbil naviac,že popri
anjelskej ochrane, za tento deviatnik, NEZÁVISLÉ OD TOHO, dostane i
osobitnú milosť. Sľúbil: ,,Čo prosia odo mňa cez tento deviatnik, a
bude to v súlade s mojou vôľou, to isté odo mňa dostanú.“ Ježiš vo
Svätom písme účinkuje ako KRÁĽ, čo učí aj  naša sv.Cirkev. Táto
pobožnost dostala oznacenie ,,Nihli obstat“ čo znamena,že je bez
akýchkoľvek vieroučnych omylov.
Ó,tisíckrát Ti vďaka za všetko,náš Ježišu! I ja chcem pomôcť pri
záchrane nesmrteľných duši, a to aj najviac možným rozširovaním
(priesvietemim) a rozdávaním tohto deviatnika s tak silným a
mimoriadnym účinkom. 

Modlete se a šiřte krví zaslzavěný růženec:Zlý duch mizne tam, ked sa tento ruzenec modlí /,,slová Matky Božej“/,
Príprava: ,,Ukrizovany Ježišu! Sklanajuc sa k Tvojim nohám obetujeme
Ti Jej zakrvavene slzy,ktorými Ta sustrastiplnou laskou sprevádzala na
Tvojej pretrpkej krízovej ceste. -Drahy náš Ježišu, dožič nám,aby sme
si osvojili to, čo nám odovzdava zakrvavenymi slzami Tvoja prestáva
Matka, aby sme na Zemi plnili Tvoju svätu vôľu a v Neby boli
hodni(-é),večne Ta velebit a chvalit.Amen.“

NA MIESTO ,,Očenáš“: 7 preddesiatok: ,,O Ježišu, vzhliadni na Jej
zakrvavene slzy, ktora Ta na Zemi najviac milovala a v Nebi
najvrucnejsie lubi“,

NANIESTO ,,Zdravas Maria“:
,,O Ježišu,vyslys nase prozby skrze zakrvavene slzy Tvojej presvätej
Matky“(vzdy7-krat)

NA KONCI 7-krat: ,,O Ježišu,vzhliadni na na Jej zakrvavene slzy, ktora
Ta na Zemi najviac milovala a v Nebi najvrucnejsie lubi“

POTOM LEN RAZ: Prozba: ,,O Maria Matka Božej Milosti a Lasky, spoj
svoje prozby s nasimi,aby Tvoj Boží Syn Ježiš, na ktorého sa
obraciame, vyslysal nase prozby skrze Tvoje zakrvavene slzy a nám
milostivé udelil korunu večného života.Amen.“

Matka Sedembolestna: Tvoje zakrvavene slzy ničia moc pekla. Spútaný
náš Ježišu,ochranuj svet skrze Tvoju mierumilovnost pred hroziacou
pomylenostou

Modlitba 2 srdcí lásky: (modlí se na růženci)
Táto modlitba je darmo nekonečnej lásky celému svetu.
Ježiš!Mária!Milujem Vás! Zmilujte sa nad nami! Zachráňte všetky duše!
Amen! ( 10 krát ako ruzenec )
Ó srdcia lásky! Ó srdcia navždy spojené v láske! Dajte mi schopnosť
stále Vás milovať a pomáhajte mi,aby som mohol naučiť druhých milovať
vás. Ó Ježišu, vezmimoje úbohé,zranené srdce a nevracaj mi ho,pokiaľ
sa nestane planúcim ohňom Tvojej lásky.Viem,že si nezaslúžim byť u
Teba, ale vezmi ma k sebe a posväť ma v plameňoch svojej lásky. Vezmi
ma k sebe a urob so mnou tak, ako sa Ti v Tvojej dobrote páči,veď Ti
úplne patrím. Amen!

Ó Ježišu! Čistá láska,svätá láska! Prebodni ma svojimi šípmi a nechaj
stekať moju krv do rán Nepoškvrneného srdca Tvojej Stävej Matky. Ó
Nepoškvrnené Srdce,Srdce Matky, zjednoť  ma s Najsvätejším Srdcom
Tvojho Syna. O srdcia lásky,darujte život a spásu, slávu a lásku. Ó
Ježišu! Ó Mária! Vy ste srdcia lásky! Milujem Vás! Vezmite ma do seba!
Vám patrí moja úplná oddanosť! Amen! Ó srdcia lásky! Vezmite ma do
seba! Vám patrí moja úplná oddanosť! Amen!

Prísľub dvoch sŕdc lásky,Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a
Nepoškvrneného Srdca Máriinho, dvoch Sŕdc navždy spojených láskou.

Modlitba zasvätenia:

Zasväcujem sa,  Božej láske,srdciam Lásky, Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.Sľubujem,že sa budem
pravidelne modliť modlitbu Sŕdc Lásky( najmenej raz denne ) a konať
skutky lásky.
Odprosujuci ruzenec

„Existuje satanistická spoločnosť,ktorej členoviá sa zaväzujú vysloviť

denne 50 ruhaní proti Neposkvrnenemu Srdcu Panny Marie.Za odčinenie

tohto zla je potrebné sa denne modliť ruzenec chvály k presvätej Panne

Márii.Kto sa ho modlí o 21:00 hodine dostáva požehnanie od kňaza,ktory

túto pobožnost rozširuje.Ale je možné a chvály hodné sa ho modliť

kedykolvek. Maria,Neposkvrnena naša Matka! Aby sme odčinili

urážky,ktorych sa dostáva Tvojmu Neposkvrnenemu Srdcu,zvlášť ruhaniam

proti Tebe a Tvojim prednostiam,obetujeme Ti túto chválu s úmyslom

potešiť zároveň Najsvätejšie Srdce Tvojho Syna Ježiša,ktorého veľmi

urážajú potupy proti Tvojej vznešenej čistote.Primi,naša najsladsia

Matka,toto nepatrne zadosťučinenie,aby sme Ta vzdy viac a viac

milovali.Shliadni svojimi milosrdnymí očami na tych nešťastníkov aby

sa aj oni čo najskôr vrátili do Tvojho materinského náručia.Amen

Dovol nam sláviť Ta presväta Panna a udelnam silu proti nepriatelom

Tvojim./preddesiatok opakuje 5krat s vložkami ktoré su v závere/

MIESTO Otče nas / Bolestne a Neposkvrnene Srdce Panny Marie,oroduj za

nas.

MIESTO Zdravas Maria / 1. Velebena but Matka Božia Maria,Najsvätejšia.

2. Velebene but meno Panny Marie a Matky Božej Marie 3. Velebene but

Tvoje Sväté a Neposkvrnene Počatie. 4. Velebene but Tvoje

nanebovzatie. 5. Velebene but Tvoje Neposkvrnene Srdce. 6. Velebena

but Tvoja panenska čistota. 7. Velebene but Tvoje Božské materstvo 8.

Velebena but ako Prostredníca všetkých milosti. 9. Velebene buďte

Tvoje bolesti a slzy. 10. Velebene buďte milosti, ktorymi Ta korunoval

Pán za Kráľovnú neba a zeme. Sláva Márii dcére Boha Otca,Sláva Márii

matke Boha Syna.Sláva Márii Neveste Ducha Svätého. Presväta Matka naša

milujeme Ta za tych ktory Ta nemilujú Chvalime Ta za tych ktory sa Ti

ruhaju a obetujeme sa za tych čo Ta nechcú uznať. ZDRAVAS

MARIA…/ďalej opakujeme od začiatku este 4krat…/

Týmto ruzencom urobíme veľkú radost Neposkvrnenemu Srdcu Panny

Marie.Ruzenec trvá 7-10 min. A modlí sa denne. Ludka“

Obetovanie dňa Drahocennej krvi.
Ci teda jete ci pijete ci čokoľvek robíte všetko robte na Božiu Slávu.
Preto každé ráno obetujme nášmu Nebeskenú Otcovi všetoko čo v tento
deň budeme robiť.V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.Amen. Nebeský Otče
Ty si želáš aby sme všetko čo robíme robili na Tvoju Česť a Slávu z
veľkou radosťou a láskou chceme plniť to to tvoje želanie. Primi preto
všetko naše konanie počas dnešného dňa naše modlitby kazdy nas krok
vedomu aj nevedomú činnosť kazdy nádych a vídych kazdy uder nášho
srdca činnosť každej bunky nášho tela na Tvoju česť a Slávu primi to v
kazdom okamihu dňa dnešného dňa aj i celého nášho budúceho zivota ved
kazdy okamih nášho zivota je tvojim darmo nekonečnej hodnoty za ktorí
ti patrí Česť Sláva Chvala a Vďaka. Amen. Moc Ježišovej krvi položte
medzi seba a kazdé zlo uz dnes hociktorom okamihu hodiny ci dňa.
Modlitba : Pane Ježišu prosím Ta, aby si vo svojej vykúpiteľskej krvi
očistil mňa i všetkých členov mojej rodiny môj dom a v každej
činnosti členov mojej rodiny. Pane Ježišu svojou predrahov krvou očist
nás nase srdcia nevedomosti vedomie podvedomie myšlienky svedomie
spomienky predstaví pocity a nas rozum. Pane Ježišu svojou predrahov
krvou obmi nas nase vnútorné orgány obmi nas mozog nervový sistem krv
v žilách nase svaly kosti očist našu pýchu vôľu a zmy špinu z našich
duši. Amen.
Ježišovú krv kladiem medzi seba a kazdé zlo. Ježišovú krv kladiem
medzi moju rodinu a kazdé zlo. Ježišovú krv kladiem medzi našu prácu a
kazdé zlo, medzi všetkých ktorích dnes stretnem a kazdé zlo, medzi
zdravie členov mojej rodiny a kazdé zlo. Ježišovú krv kladiem medzi
nase príbytky a kazdé zlo. Ježišovú krv kladiem medzi všetkých ľudí na
zemi a kazdé zlo. Na koniec modlitby nasleduje poďakovanie. Ďakovna
modlitba. O Ježišu,Večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje veľké milosti a
dobrodenia, nech kazdy uder môjho srdca je Ti Bože hymnou vďaky, kazda
kvapka mojej krvi nech prúdi do Teba, Pane, nech moja duša je oslavou
veleby Tvojho milosrdenstva, milujem Ta, Bože, pre Teba samého navždy a
naveky.

Ja sa tento ruzenec modlim spolu s tym to ruzencom.

Úvod: ,,Obetujem seba za celí svet s celym nebom v mene celého ľudstva
za celé ľudstvo s dušami v očisci a za duše v očisci. A koľko krat sa
modlim nech toľko krat som schopný(-á) spoliehať sa na Božie
milosrdenstvo každou modlitbou hoci na to nemyslim.

Sv.Michal Archaniel braň nas v boji proti zlosti a ukladom diablovým
bud nam ochranou pokorne prosíme nech ho zastaví Boh! A ty knieža
nebeského vojská Božou mocou zažeň do pekla satanaša a iných zlých
duchov ktory sa na skazu duši po svete potulujú.Amen.

Príď o Duch Presvätý vylej na nas bohaté lúče svojho svetla. Príď
nebeský Otče darca premnohych darov osviet nase srdcia!
Milovany Ježišu Ty si plný Ducha Svätého Ty jediný si Synom
Božím.Vylej na nas Ducha Svätého so svojimi siedmimi darmi a
dvanástimi plodmi,aby nás opustil zlý duch.

Na začiatku:
Verím v Boha,Sláva Otcu, Otče nas.

Zlý duch mizne tam, ked sa tento ruzenec modlí /,,slová Matky Božej“/,
Príprava: ,,Ukrizovany Ježišu! Sklanajuc sa k Tvojim nohám obetujeme
Ti Jej zakrvavene slzy,ktorými Ta sustrastiplnou laskou sprevádzala na
Tvojej pretrpkej krízovej ceste. -Drahy náš Ježišu, dožič nám,aby sme
si osvojili to, čo nám odovzdava zakrvavenymi slzami Tvoja prestáva
Matka, aby sme na Zemi plnili Tvoju svätu vôľu a v Neby boli
hodni(-é),večne Ta velebit a chvalit.Amen.“

NA MIESTO ,,Očenáš“: 7 preddesiatok: ,,O Ježišu, vzhliadni na Jej
zakrvavene slzy, ktora Ta na Zemi najviac milovala a v Nebi
najvrucnejsie lubi“,

NANIESTO ,,Zdravas Maria“:
,,O Ježišu,vyslys nase prozby skrze zakrvavene slzy Tvojej presvätej
Matky“(vzdy7-krat)
///
Po 7 hovorím tie to slová:-
Milovaná,chvalena,požehnana,vyzvaná a velebena bud Najsvätejšia a
Najčistejšia Trojica a Eucharisticke Srdce Pána Ježiša,Neposkvrnene
srdce Panny Marie s Jej bolesťami a slzámy.
Milovany dobrí otec Pio pros za nas modlí sa snami!Žehnaj nas a celý svet!

O môj Ježišu,odpušť nam nase hriechy zachráň nas do pekelného ohňa
prived do neba vsetky duše najmä tie ktoré najviac potrebujú Tvoje
milosrdenstvo.
///
NA KONCI 7-krat: ,,O Ježišu,vzhliadni na na Jej zakrvavene slzy, ktora
Ta na Zemi najviac milovala a v Nebi najvrucnejsie lubi“

POTOM LEN RAZ: Prozba: ,,O Maria Matka Božej Milosti a Lasky, spoj
svoje prozby s nasimi,aby Tvoj Boží Syn Ježiš, na ktorého sa
obraciame, vyslysal nase prozby skrze Tvoje zakrvavene slzy a nám
milostivé udelil korunu večného života.Amen.“
////
2Na koniec: Večný Otče obetujeme seba i celý svet Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu a Neposkvrnenemu Srdcu Panny Marie na večnosť a túto
modlitbu túto obetu za /všetkých ľudí!- to to je na koniec
/////
1Matka Sedembolestna: Tvoje zakrvavene slzy ničia moc pekla. Spútaný
náš Ježišu,ochranuj svet skrze Tvoju mierumilovnost pred hroziacou
pomylenostou. Toto je pred koncom

Iba prehodiť 1 a 2 je posledná tu som sa pomýlila.

Ranná modlitba:

Modlitba za tvoje požehnanie. Prosím Ta, precitaj si túto modlitbu s
vierou. Je to silná modlitba. Problémom mnohých z nas je, ze neveríme, ze Boh hovorí náruč a vylele na nas milosti,ze ich nebudeme mať ako
prijať. Ale Boh je verný svojmu slovu. Boh nedokáže klamať a jeho sľuby
su hodnoverné. MOJA DNEŠNÁ MODLITBA ZA TEBA : Nech oči, ktoré čítajú tento odkaz, neuvidia nič zlé, nech ruky,ktoré pošlú tento odkaz
iným, nepracujú nadarmo,nech sa ústa,ktoré hovoria“AMEN“na túto
modlitbu smejú naveky. Zotrvaj v Božej láske tym,ze pošleš túto
modlitbu všetkým ktorych mas rád. Nebeský Otče, Ty ktory si
Najstarostlivejši Otec, plný lasky, prosím Ta,aby si hojne požehnal moju
rodinu aj mňa. Viem, ze Ty vieš, ze rodina je viac ako
mama,otec,sestra,brat,manžel a manželka. Otče,posielam Ti túto
modlitbu,prosiac o požehnanie nielen za človeka,ktory mi poslal túto
správu,ale aj za mňa a za všetkých tých,ktorým túto správu pošlem.Kiež
by sila zjednotenia sa v modlitbe za tých,ktorí veria a dúfajú v Teba
bola silnejšia, ako čokoľvek iné. Vopred Ti ďakujem za Tvoje
milosti. Nebeský Otče,osloboť človeka,ktory číta túto správu od dlhov a
ich dôsledkov.Zošli mi svoju múdrosť, aby som dobré spracoval všetko, čo
si mi dal. Viem,že si úžasný a všemohuci a ak Ta poslúchneme a necháme sa viesť Tvojim slovom a budeme mať vieru, hoci takú malú, ako horčicne zrnko, vyleješ na nas prúdy Tvojich milosti. Ďakujem ti, Pane, za
milosti, ktoré som prave dostal i za tie,ktoré ešte dostanem,preto že
viem,že na neprestaneš posilňovať. O to Ta prosím v mene Ježiša Krista
Amen. Pošli túto správu ďalej.V nasledujúcich hodinách sa mnoho ľudí
bude vzájomne za seba modliť k Bohu. A potom si nezabudni všimnúť a
poďakovať za vsetky dobrodenia, ktoré od Boha dostaneš.Boh bude
pôsobiť v Tvojom živote preto,lebo robíš,čo sa mu páči. Žehnaj a budeš
požehnany! TÁTO MODLITBA PRICHÁDZA V PRAVÝ ČAS…

Projev lásky:
Ježišove slová nemeckej mystičke JUSTINE KLOTZ ( 1888 – 1984 )

Kto miluje, zachraňuje, kto zachraňuje, miluje!
PREJAV LÁSKY, bezpečná cesta k obnove: LÁSKA ZA LÁSKU!
Tento PREJAV LÁSKY je vrcholný prejavom dôvery.Sú to záblesky, ktoré
zoširoka osvetľuje deň. Tých ,,tisíc“ vám dávam ako dar. Je to dar
lásky mojej božskej duše.
,,JEŽIŠ,MÁRIA,MILUJEM VÁS, ZACHRÁŇTE DUŠE KŇAZOV ZACHRÁŇTE DUŠE! – s
veľkou túžbou,tento PREJAV LÁSKY dokázať opakovať tisíckrát s každým
úderom srdca,s každým výdychom.“

Keby sa ho každá duša len raz ráno a potom zasa na záver dňa opäť, len
raz pomodlila,bolo by prijatých celých tisíc (prejavov  lásky),tak ako
každá kvapka dažďa padá do mora, a žiadnu nemožno opäť vyloviť.Tak
vyvádzam na svetlo svoje milosrdenstvo. Čoskoro zloba vstúpi. Opäť
bude svetlo v dušiach, tak to vidím ja a uskutočňujem. Je to pre každú
dušu nesmierny dar milosti.

Tento PREJAV LÁSKY má vytvárať spoločenstvo.Chcem vám udeliť túto
lásku.Každý, kto sa naň aspoň raz zmôže, príde pred jedenástou
hodinou.HOVORÍM VÁM: ,,ANIŠALAMÚN NEBOL TAK OBLEČENÝ.“

Prijmem všetkých,ktorítakto prídu ku Mne.Je to najčistejší kalich
kvetu večnej lásky. Ver každému slovu, je to v tom obsiahnutá všetka
láska. Daruj mi údery všetkých sŕdc!
Porozumel som tvojej láske, siaha veľmi ďaleko, až na kraj zeme…Som
Kráľom vesmíru! Pre mňa niet vysky ani hĺbky. Som vždy tam, ked som.

Vyzvajte ma v láske,aby som mohol seba rozliat.Som vždy vašou pomocou.
Modlite sa! Modlite sa! Nikdy Pán nebol tak blízko.

PREJAV V LÁSKY: ,,JEŽIŠ,MÁRIA,MILUJEM VÁS,ZACHRÁŇTE DUŠE KŇAZOV,
ZACHRÁŇTE DUŠE!- s veľkou túžbou,tento PREJAV LÁSKY dokázať opakovať
tisíc krat, s každým úderom srdca,s každým výdychom.“

Ked sa modlim, myslím na všetkých tym, ze zahrniem Obratenie celého
ľudstva k Bohu a aby vzplanula Božia láska v srdciach ľudí. Dnes vo
svete chýba táto Božia láska v srdciach ľudí. Viem, ze prídu este
ťažšie skúšky, no všetko vkladám do rúk Božích, svoje práce, útrpenie,
smutok, radost, bolest. Ked idem do práce, hovorím slová: nech moja práca je mojou modlitbou za Obratenie celého ľudstva k Bohu. Ked som sama, modlite sa somnou vsetci Stävy a svete anjelikovia. A viem, ze prídu, niesom sama. Viem, ze somnou modlia spolu.

Duchovní přijímání:
Môj Ježiš,verím, že si v Najsvätejšej sviatosti Oltárnej skutočne
prítomný. Milujem Ťa nadovšetko a chcel/a/ by som Ťa prijať do svojho
srdca. Teraz Ťa však nemôžem prijať sviatostne, preto Ťa prosím, príď
mi aspoň duchovne do srdca! Objímam Ťa, ďakujem Ti a v láske sa s
Tebou spájam. Nedaj, aby som sa od Teba odlúčil/a/!

Krátké odpustkové modlitby 

1. V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen
/100dní-pri použití sv.vody,300dní/

2.Duchu Svätý,Duchu pravdy, príď do našich sŕdc. Daj národom žiaru
svetla,aby sa Ti v jednote viery záľúbily./300dní/

3.Buď pochválené najsvätejšie Srdce ježišovo v prevelebnej Sviatosti./300dní/

4.Sladké Srdce môjho Ježiša, daj,aby som Ťa vždy väčšmi milovala./300dní/

5.Ježišu tichý a pokorný srdcom sprav srdce naše podľa Srdca svojho./500dní/

6.Srdce Ježišovo, v Teba dôverujem./300dní/

7.Najsvätejšie Srdce Ježišovo, vo svojom smrteľnom boji anjelom
posilené,posilňuj nás v našom smrteľnom boji. /300dní/

8.Božské Srdce Ježišovo,obráť hriešnikov,zachráň umierajúcich,
vysloboď sväté duše z očisca. /300dní/

9.Ježiš,Mária,Jozef/7rokovodpustkov/ ja do tejto modlitby dam aj tieto
slová vyznie to takto.,,Ježiš,Mária,Jozef Vam darujem srdce moje dušu
moju ochránte ma v poslednom boji.Amen.

10.Panenská Bohorodička, Maria,spor za mňa Ježiša./300dní/

11.Mária,naša nádej,buď nám milostivá./300dní/

12.Sladké Srdce Máriino,buď mi spásou./300dní/

13.Bolestná Panna Mária,Matka kresťanov,oroduj za nás./300dní/

14.Bože môj,moje jediné dobro,Ty si celkom pre mňa,nech že som i ja
celkom pre Teba./300dní/

15.Bože môj sjednoť duchov v pravde a srdcia v láske./300dní/

16.Pane Ježišu Kriste,Ty sám si svätý,Ty sám Pán,Ty sám najvyšší./500dní/

17.Svätý Jozef,pestúnPána nášho Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny
Márie,oroduj za nás./300dní/

18.Svätá Mária,očist mi srdce a telo./300dní/

19.Ó,láskavé Srdce,v Teba skladám všetku svoju dôveru.Pre svoju
krehkosť sa síce obávam všetkého ale od Tvojej dobroty úfam
všetko./300dní/

20.Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti lebo si svätým krížom svojím
svet vykúpil./3roky/

21.Daj,Jozef,aby sme žili nevinne bezpečne nás ochraňuj v každej hodine./300dní/

22.Kríž–moja istá spása.Krížu sa vždy klaniam.Kríž Pánov je
somnou.Kríž–moje útočište./300dní/

23.Ježiš,Mária a Jozef,vam darujem srdce moje a dušu moju.Ježiš,Mária
a Jozef,stojte pri mne v poslednom boji. Ježiš,Mária a Jozef,s vami
nech odijde duša moja v pokoji./7rokov/

24.Ježiš môj,milosrdenstvo./300dní/

25.Chvála a velebenie najsvätejšiemu Srdcu a predrahej krvi Ježišovej
v prevelebnej Sviatosti Oltárnej./300dní/

26.Večný Otče obetujem Ti predrahú krv Ježiša Krista na zadosťučinenie
za svoje hriechy, na pomoc dušiam v očisci a za potreby
sv.Cirkvi./500dní/

27.Večný Otče pre dráhu krv Ježiša Krista osláv jeho najsvätejšie meno
podľa žiadosti jeho presvätého Srdca./300dní na zmiernenie ruhaní
najsvätejšiemu menu Ježiš/

28.Nech je meno Pánovo pochválené./500dní ak sa toto pobožne
pomodlíme,kedykoľvek počujeme bohoruhanie./
29.Ježišu v najsvätejšej Sviatosti,zmiluj sa nad mami!/300dní/

30.Naša pani la Salettská,smieriteľka hriešnikov,ustavične oroduj za
nás,ktorí sa k tebe utiekame./300dní/
31.Naša Pani lurdská,oroduj za nás./300dní/
32.Najdôstojnejšia Kráľovná sveta,Mária,Panna naveky.Ty si porodila
Krista Pána,Spasiteľa všetkých.Oroduj za náš pokoj a za naše
spasenie./300dní/
33.Pane Ježišu,vezmi pod ochranu svojho Božského Srdca nášho svätého
Otca pápeža BenediktáXVI. Buď mu svetlom,silou a potechou./300dní/
34.Odpočinúťie večne daj zomrelým,pane.A svetlo večne nech im
svieti.Nech odpočívajú v pokoji.Amen. /300dní/

35.Ó,môj Bože,verím v Teba,lebo si nekonečné pravdomluvný. Ó,môj
Bože,dúfam v Teba,lebo si nekonečné verný a milosrdný.Ó,Bože
môj,milujem Ťa,lebo si najvýš dobrý a milovania hodný. /7rokov
odpustky/
36.Pán môj a Boh môj!/7rokov,ked sa pri pozdvihovaní alebo vyloženi
prev.Sviatosti s vierou,pobožnostou a láskou pomodliš,tento vzdych.
-Plnomocné odpustky raz v týždni,ked si to robieval(a)každý deň.

Pobožnost trvající 12 let:

Pred začatím pobožnosti:

O,Ježišu,chcem sa teraz 7raz pomodliť Otče náš,. a Zdravas Maria,.v
zjednotení s tou láskou,si túto pobožnosť vo svojom srdci posvätil a
osladil. Prijim ju z mojich úst do svojho Božského srdca,vylepši a
zdokonaľ ju tak, aby pripravila Najsvätejšej Trojici takú česť a
radosť,aké si jej Ty pripravil na zemi. Nech sa preleje na Tvoje
presväté človečenstvo k oslave Tvojich svätých rán a drahocennej
krvi,ktorú si za nás vylial.
1./OBRIEZKA
Otče náš; Zdravas,Maria.

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce
Ježišovo obetujeme Ti prvé rany,prvé bolesti a prvé krvipreliatie
Ježišovo za svoje hriechy, za hriechy mladosti všetkých ľudí a na
zamedzenie prvých ťažkých hriechov,najmä vo svojom príbuzenstve.
2./OLIVOVA HORA.
Otče náš; Zdravas Maria.

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce
ježišovo obetujeme Ti hrozné útrpenie Srdca Ježišovho na Olivovej
hore. Obetujem Ti každú kvapku jeho krvi ako náhradu za hriechy moje i
všetkých ľudí. Ježišu,ochraňuj nás od každého hriechu a rozmnož v nás
lásku k Bohu i blížnemu.
3/BIČOVANIE
Otče náš; Zdravas, Mária.

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce
Ježišovo obetujeme Ti tisíce rán,hrozné bolesti a drahocennu krv,
ktorú náš Pán vylial pri bičovaní, za moje hriechy tela a sa hriechy
všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takých hriechov a zachovaj
našu nevinu.
4./KORUNOVANIE TŔNÍM

Otče náš; Zdravas Maria.
Večný Otče, skrze Nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce
Ježišovo obetujeme Ti rany,bolesti a drahocennu krv presvätého Ježiša,
ktorí bol za nás tŕním korunovaný. Obetujeme Ti to za moje hriechy
ducha i za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takýchto
hriechov a daj nám milosť rozlíšiť Kristovo Kráľovstvo na zemi.
5.KRIŽOVA CESTA

Otče náš; Zdravas Maria.
Večný Otče, skrze Nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božske srdce
ježišovo obetujem Ti jeho útrpenie na krížovej ceste, najmä jeho svätu
ranu na ramene ako zmierenie za moje hriechy a za hriechy všetkých
ľudí. Jeho križova cesta nech je zmierením za naše vzpierania sa proti
krížu a proti svätým príkazom,ako i za všetky hriechy nášho jazyka.
Zachráň nás od takých to hriechov a nauč nás milovať Tvoj svätý kríž.
6./JEŽIŠOVO UKRIŽOVANIE

Otče náš; Zdravas Mária

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce
Ježišovo obetujeme Ti Tvojho Božského syna na kríži,jeho ukrižovanie i
jeho pozdvihnutie. Obetujeme Ti jeho rany na rukách i nohách a tri
prúdy jeho presvätej krvi,ktora sa vylialá za nás. Obetujeme Ti jeho
chudobu, jeho dokonalú poslušnosť,všetky jeho duševné i telesné
utrpenia,jeho drahocennu smrť a jej nekrvavé obnovenie vo všetkých
svätých omšiach na celej zemi ako zmierenie za porušovanie rehoľných
pravidiel a sľubov;za zadosťučinenie mojich hriechov i hriechov
všetkých ľudí,za chorých a umierajúcich,za Tvojich kňazov i laikov,za
úmysli Svätého otca Benediktá XVI,za obnovenie kresťanských rodín,za
silnú vieru,za našu vlasť za jednotu národov v Kristovi a v jeho
Cirkvi,ako i za kresťanov roztrúsených po svete.

7.PREBODNUTIE KOPIJOU

Otče náš; Zdravas Maria.

Večný Otče,prosím Ťa,príjmi drahocennu krv a vodu,ktorá vytiekla z
rany Božského srdca Ježišovho pre potreby svätej Cirkvi,ako náhradu za
zmierenie hriechov celého ľudstva. Bože,buď k nám milostivý a
milosrdny. Kristová krv, drahocenný marci jeho svätého srdca,nech
zmyje moje viny všetkých ľudí. Voda z boku Kristovho nech mi zmyje
tresty za hriechy a nech zhasí plamene očisca pre mňa i pre všetky
duše v očisci.Amen.
Povedz aj tie to slová ,,Chvalim Ťa Pane každým úderom,impulzom svojho srdca“

15 bolestí Krista

1./Utrpenie Kristovo na olivovej hore až po korunovanie
tŕním.
OTČE NÁŠ; ZDRAVAS MÁRIA.
O Ježišu Ty si večnou vôňou všetkých ktorí Ťa milujú. Ty si radost
ktora prevyšuje vsetky radosti Ty si túžba záchrana a nádej každého
hriešnika. Prijatím ľudskej prirodzenosti si nam naznačil ze je tvojou
horúcou túžbou z lasky k nam prebývať medzy ľuďmi až do konca všetkých
časov. Spomen si na všetko útrpenie ktoré si znášal ked si sa stál
človekom. Najmä však počas svojho svätého bolestného utrpenia tak ako
to pred všetkými vekmi určil Boží plan. Spomen si na poslednú večeru
zo svojimi učeníkmi ktorým si umyl nohy podal svoje Najsvätejšie telo
a Najsvätejšiu krv rozprával s nimi o svojom nastávajúcom utrpení a
poskytol im útechu. Spomen si na svoj zármutok a trpkosť vo chvíli ked
si sám priznal ,,Smutná je moja Duša,,mysli na súženia a tiesne ktoré
si vytrpel v rozkvete mladosti pred ukrižovanim na Judašovú zradu a na
zradu Tvojho národa ktorí si vyvolil a pozdvihol na falošných svedkov
ktorí ťa obžalovali na troch sudcov ktorí ťa odsúdili.Spomen si na
chvíle ked ta hanobne zbavili šiat a obliekli do rúcha potupi a
výsmechu. Priviazali ta k stĺpu od úderov bolo tvoje telo roztrhané na
hlavu ti vtisli trňovú korunu do rúk vrstinu zastreli ti tvár i oči
bili ta zauskovali zasypali ta výsmechmi a urážkami rozpamätaj sa na
všetok smutok a útrpenie ktoré si musel vytrpieť este pred ukrižovanim
prosím ta údel mi milosť pred mojou smrťou milosť oprávdivej ľútosti
čistej a úplnej spovede milosť hodneho zadosťučinenia a odpustenie
všetkých mojich hriechov. Amen
2.Vysmievanie a hanobenie Krista.
OTČE NÁŠ,.ZDRAVAS MÁRIA
Ó,Ježišu!Ty si opravdivá radosť anjelov a raj všetkej nádhery. Spomeň
si na zármutok a smutok,ktory si vytrpel, keď Ťa Tvoji nepriatelia ako
divé levy obkľúčili a mučili tisíckami urážok, údermi spôsobili Ti
mnohé zranenia a pľuvali Ti do tváre. S ohľadom na toto útrpenie a
urážajúce slová, prosím Ťa,môj Spasiteľ,ochraňuj ma pred viditeľnýmí i
neviditeľnýmí nepriateľmi a pod svojou ochranou ma doved k dokonalosit
a k večnej spáse.Amen.
3./Klincovanie Krista na kríž.
OTČE NÁŠ,.ZDRAVAS MÁRIA
Ó,Ježišu. Stvoriteľu sveta! Teba nič na svete nemôže obmedziť ani
ohraničiť. Svojou mocou držíš a zjednocuješ všetko. Spomeň si na
mučivé bolesti, ktoré si vytrpel, keď Tvoje sväté ruky a nohy
pripevňovali ku krížu a tupými klincami pribíjali na jeho drevo. Tvoje
sväté telo nebolo v žiaducej polohe. V tupej nenávisti,spôsobujúc Ti
nové bolesti,s hroznou zúrivosťou Ťa vystreli na kríž, všetkými smermi
Ti ťahali a trhali údy, čím zväčšovali Tvoje utrpenie. Prosím Ťa,pri
spomienke na svoje sväté bolesti pri ukrižovaní,daruj mi svoju milosť
Amen.
4./Kristus sa modlí za svojich nepriateľov.
OTČE NÁŠ,.ZDRAVAS MÁRIA
Ó,Ježišu,Ty nebeský lekár! Ty si bol pribitý na kríž.aby si svojimi
ranami zahojil naše rany. Spomeň si na svoje oslabené a zranené údy,z
ktorych ani jeden nezostal neporušený. Nijaké útrpenie nie je
zrovnateľné s utrpením Tvojim. Od hlavy až po päty,ani najmenší kúsok
Tvojho svätého tela neostal nezranený. Napriek tomu odpúšťaš všetkým a
prosíš Nebeského Otca za svojich nepriateľov: ,,Otče odpust im,lebo
nevedia,čo robia.“ Dovolávajúc sa na Tvoje veľké milosrdenstvo a
utrpenie,prosím Ťa,daruj mi milosť,aby som pri spomienke na Tvoju
preťažkú cestu kríža,mohol vzbudiť dokonalú ľútosť a dosiahnuť
odpustenie všetkých svojich hriechov.Amen.
5./Kristovo milosrdenstvo voči hriešnikom
OTČE NÁŠ,.ZDRAVAS MÁRIA
Ó,Ježišu! Ty si zrkadlom večnej nádhery. Spomen si na zármutok, ktorí
si pociťoval,ked si vo svetle svojej Božskosti videl veľké množstva
tých,ktori mali byť zachránení skrze zásluhy Tvojho utrpenia,
Tvojej svätej krížovej cesty-pre svoje hriechy sú však zatratení. Mal
si hlboký súcit
5./DOKONČENIE a poľutovanie aj pre týchto beznádejných, zatratených
nešťastníkov,pre Tvoj neobmedzený súcit a milosrdenstvo, najmä však
pre Tvoju dobrotu, ktorú si preukázal ľutujúcemu zločincovi,ked si mu
povedal: ,,Este dnes budeš somnou v raji,“prosím Ťa,najmilší Ježišu, o
milosrdenstvo v mojej smrteľnej hodine.Amen.
6./Kristov testament na kríži
OTČE NÁŠ,.ZDRAVAS MÁRIA
Ó,Ježišu! Ty si najmilší,túžobne očakávaný Kráľ. Spomeň na svoje
bolesti, ktoré si pociťoval,keď Ťa nahého,ako zločinca priklincovali
ku Krížu a vsetci, okrem najmilšej Matky Ťa opustili. Počas Tvojho
smrteľného zápasu trpela s Tebou a Ty si jej zveril svojho miláčika
slovami: ,,Hľa,Tvoj syn“a k Jánovi: ,,Hľa,Tvoja Matka!“Prosím Ťa,
Spasiteľ môj pre meč utrpenia,ktory v tychto okamihoch prebodol dušu
Tvojej svätej Matky,maj so mnou zľutovanie vo všetkých mojich
ťažkostiach a starostiach telesných a duševných a buď mi nápomocný vo
všetkých skúškach,najmä však v hodine mojej smrti.Amen.
7./Kristov smäd
OTČE NÁŠ,.ZDRAVAS MÁRIA
Ó,Ježišu! Ty nevyčerpateľný prameň dobroty! Spomeň,ako si vo svojej
nesmiernej láske, visiac na dreve kríža,preriekol: ,,Som smädný,“Bol
to smäd za večnou spásou všetkých ľudí. Prosím Ťa,Spasiteľu môj,
posilni moje srdce,aby som bol dokonalý vo všetkých skutkoch. Nechaj
odumrieť všetky túžby po dočasných veciach.Amen.
8./Kristov nápoj.
OTČE NÁŠ,. ZDRAVAS MÁRIA
Ó,Ježišu! Ty si vôňou srdca a ľubeznosťou ducha.Spomeň si na trpkosť
žlče a octu,ktoré si z lásky ku mne vypil.Prosím Ťa, Spasiteľu môj,
dopraj mi,aby som Tvoje telo a Tvoju drahocennu krv počas svojho
života,najmä však v hodine smrti,dôstojné prímal pre potešenie
duše.Amen.
9./Kristove úzkostlivé zvolanie
OTČE NÁŠ,.ZDRAVAS MÁRIA
Ó,Ježišu! Ty si kráľovská moc a radosť duše. Spomeň si na súženia a
muky,ktoré si vytrpel vo chvíľach nadchádzajúcej smrti,keď si ponorený
v trpkosti,urážaný a zneuctený, hlasno zvolal: ,,Bože môj,prečo si ma
opustil?“ Prosím Ťa upenlivo,Spasiteľ môj,kôli tejto svojej úzkosti,
neopúšť ma v smrteľnej hodine.Amen.
10./Kristove rany
OTČE NÁŠ,.ZDRAVAS MÁRIA
Ó,Ježišu,pôvod a cieľ našej lásky! Ty si život,Ty si čistota. Spomeň
si,že od hlavy až po chodidlá si bol ponorený v najhlbšej priepasti
všetkých bolesti. Cez veľkosť a hĺbku Tvojich rán nauč ma, Spasiteľ
môj, kráčať po ceste Tvojich prikázaní, po ceste lásky k blížnemu, po
ktorej musia kráčať všetci ktorí Ťa,milujú.Amen
11./Kristove hlboké rany
OTČE NÁŠ,.ZDRAVAS MÁRIA
Ó,Ježišu,Ty najhlbšia priepasť milosrdenstva! Spomeň si na vsetky
bolesti a rany,ktoré si za mňa vytrpel. Spasiteľ môj,ukry ma, úbohého
hriešnika,pred tvárou svojho Otca, rozhnevaného pre moje viny,prosím
Ťa,ukry ma do hlbín svojich rán.Amen.
12./Posledná Kristová úzkosť
OTČE NÁŠ,.ZDRAVAS MÁRIA
Ó,Ježišu! Ty si najmocnejší Pán,nesmrteľný a neporaziteľný Kráľ.Spomeň
si na svoje útrpenie,keď už boli všetky sily tela a duše vyčerpané,Ty
si sklonil hlavu a zvolal: ,,Dokonané Je!“ Prosím Ťa,Spasiteľ môj,
pre toto svoje súženie a bolesť,zmiluj sa na do mnou v poslednej
hodine môjho života, keď sa úzkosť pokúsi zmiasť môjho ducha i moju
dušu.Amen.
14./Kristová smrť
OTČE NÁŠ,.ZDRAVAS MÁRIA
Ó,Ježišu! Ty jednorodený Najvyššieho Otca a verný obraz Jeho múdrosti.
Rozpamätaj sa, že keď bolo Tvoje sväté telo domučené a Tvoje
Najsvätejšie srdce zlomené odovzdal si svojho ducha slovami: ,,Otče do
Tvojich rúk odovzdávam svojho ducha!“ Pre Tvoju drahocennú smrť Ťa
prosím, kráľ nebeskej nádhery, posilni ma a daj mi silu odporovať
všetkej zlobe zmyselnosti,aby som po svojej smrti žil naveky jedine u
Teba. Príjmi moju putujúcu dušu, ktorá sa vracia k Tebe.  Amen.
15./Kristovo úplné vykrvácanie
OTČE NÁŠ,.ZDRAVAS MÁRIA
Ó,Ježišu! Ty jediný pravý a plodný vinič. Spomeň si na svoju krv,
ktorá vytiekla z Tvojho presvätého tela tak,ako vyteká šťava hrozna
pod tlakom lisu. Zo svojho boku, prebodnutého kopijou vojaka,si vydal
všetku krv i vodu. Tvoje presväté telo bolo obetované na dreve kríža
ako kúsok myrhy.
ZÁVEREČNÁ MODLITBA
Prosím Ťa, najmilší Ježišu, svojim bolestným utrpením a vyliatou
drahocennou krvou poraň moje srdce,aby som sa k Tebe úplne obrátil.
Moje srdce nech je Ti večným príbytkom, moje reči nech sa Ti ľúbia a
koniec môjho života nech je plný zásluh, aby som dosiahol večnú
nádheru. So všetkými svätými neba po celú večnosť budem Ťa chváliť a
velebiť. Amen.
Moja dnešná modlitba za teba.Nech oči,ktoré čítajú tento odkaz,
neuvidia nič zlé, nech ruky,ktoré pošlú tento odkaz iným nepracujú na
darmo,nech sa ústa,ktoré hovoria ,,AMEN“ na túto modlitbu,smejú
naveky.Zotrvaj v Božej láske tým,že pošleš túto modlitbu
výfukym,ktorých máš rád.Nebeský Otče,Ty ktorý si najstarostlivejši
Otec,plný lásky, prosím Ťa,aby si hojne požehnal moju rodinu aj
mňa.Viem,že Ty vieš,že rodina je viac ako mama,otec,sestra,brat,manžel
a manželka.Otče, posielam Ti túto modlitbu,prosiac o požehnanie nielen
za človeka,ktory mi poslal túto správu,ale aj za mňa a za tých, ktorým
túto správu pošlem. Kiež by sila zjednotenia sa v modlitbe za
tých,ktorý veria a dúfajú v Teba bola silnejšia,ako čokoľvek iné.
Vopred Ti ďakujem za Tvoje milosti. Nebeský Otče,osloboď človeka,ktorý
číta túto správu od dlhov a ich dôsledkov. Zošli mi svoju múdrosť,aby
som dobre spracoval všetko čo si mi dal. Viem že si úžasný a všemohuci
a ak Ťa poslúchneme a necháme sa viesť Tvojim slovom a budeme mať
vieru,hoci takú malú,ako horčicné zrnko, vyleleš na nás prúdy Tvojich
milosti.Ďakujeme ti Pane za milosti,ktoré som práve dostal /a/ i za
tie,ktoré ešte dostanem,preto že viem,že na neprestaneš posilňovať o
to Ťa prosím v mene Ježiša Krista Amen. Pošli túto správu ďalej. V
nasledujúcich hodinách sa mnoho ľudí bude vzájomne za seba modliť k
Bohu. A potom si nezabudni všimnúť a poďakovať za všetky dobrodenia,
ktoré od Boha dostaneš. Boh bude pôsobiť  v Tvojom živote preto,lebo
robíš, čo sa mu páči. Žehnaj a budeš požehnaný! Táto modlitba
prichádza v správny čas….

Modlitba za umírající:

Ó najláskavejší Ježišu, milovník duší,prosím Ťa pre smrteľný zápas
Tvojho Najsvätejšieho Srdca a pre bolesti Tvojej Nepoškvrnenej
Matky,obmy vo svojej najsvätejšej Krvi hriešnikov celého sveta, ktorí
sú v tejto chvíli v smrteľnom zápase a ešte dnes zomrú. Amen. Ó Srdce
ježišovo, smrteľnou uzkozťou poznačené, zľutuj sa nad zomierajúcimi! Amen.

Zanechat odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s